ÀNIMA
EDITORIAL

Mirall

Per Isidre Fainé. President de la Fundació Bancària ”la Caixa”

“LA CIÈNCIA ÉS DECISIVA PER TAL QUE
AQUESTA SOCIETAT SIGUI MÉS EQUITATIVA“


Per aspirar a un futur millor, hem de plantejar les preguntes adequades: podem crear materials nous amb propietats espectaculars? Podem tractar el càncer induint l’envelliment cel·lular? Podem protegir-nos davant l’Alzheimer? Poden els microbis de l’oceà fosc regular el canvi climàtic? Els canvis en la nutrició poden millorar la salut del nostre cervell?

No són interrogants triats a l’atzar. Són les nostres Questions for the future. O, dit d’una altra manera, són algunes de les respostes que miraran de trobar en els pròxims anys els projectes de recerca i innovació d’excel·lència que tenen el suport de la Fundació Bancària ”la Caixa”. Les Històries amb Ànima d’aquest número ens permeten conèixer alguns dels investigadors que estan treballant per “una societat millor”, tal com explica Eduard Porta. “Solucionar problemes reals per als pacients et dona força”, afegeix Irene Marco-Rius.

Tant l’Eduard com la Irene han rebut ajuts de ”la Caixa” a la recerca i a la innovació. Les seves propostes formen part dels 75 seleccionats en el marc de la convo-catòria en projectes de recerca en biomedicina i salut, del programa CaixaImpulse i de les beques de postdoctorat Junior Leader.

Per a la Fundació Bancària, la recerca és una prioritat. Considerem que la ciència és decisiva, no només per construir una societat millor, sinó també perquè aquesta societat sigui més equitativa. Així ho reflecteix el nostre pla estratègic, que preveu triplicar el pressupost destinat a aquest àmbit fins assolir els 90 milions d’euros anuals a finals del 2019.


Aquest esforç econòmic implica, abans que res, una responsabilitat: la de tenir la certesa que assignem correctament, de la manera més eficient, aquests recursos. Recentment hem tingut l’oportunitat de reunir els representants dels projectes guanyadors en un acte de reconeixement. Es va fer evident l’excel·lent qualitat dels projectes i la brillantor dels currículums dels investigadors seleccionats, i conec bé el rigor i la professionalitat amb què es porten a terme els processos de selecció. Per això, crec que podem estar esperançats mentre esperem el que han d’aportar al món durant els pròxims anys.

I és que, tal com deia Albert Einstein, “la formulació d’un problema és més important que la seva solució”. És a dir, el veritable pas endavant es fa quan plantegem la pregunta clau, i no tant quan trobem la resposta. Ens trobem, doncs, en el bon camí.

La teva part d’’Ànima’— El suport als col·lectius més desfavorits, la promoció de l’habitatge digne i la millora mediambiental són alguns dels objectius dels programes impulsats per l’Obra Social ”la Caixa”. Beneficiaris, voluntaris i treballadors formen una xarxa de persones actives que volen millorar el nostre entorn mitjançant projectes que beneficiïn tota la societat. Recollir l’impacte de la seva feina comuna des d’una perspectiva personal i íntima és una de les motivacions de la nostra publicació, que s’acosta a tots els que participen en l’ànima de l’organització i s’interessa per les seves experiències per convertir-les en un exemple per a tots.—

< inici