Informe Corporatiu Integrat
Menu

Carta del President

L'exercici 2013 ha estat, novament, un any de creixement. Després de la integració de Banc de València, hem assolit els 13,6 milions de clients: 27 de cada 100 espanyols són clients de CaixaBank i, per a quasi un de cada quatre, som la seva entitat principal. Seguim, per tant, reforçant el nostre lideratge en banca minorista i equilibrant la nostra presència territorial, d'acord amb els objectius de creixement establerts en el Pla Estratègic 2011-2014.

En un context marcat per una reestructuració intensa del sector financer i per un despalanquejament acusat, hem mantingut el volum de negoci: hem crescut més que el sistema en recursos i hem caigut menys en crèdits. El nostre increment pel que fa a recursos minoristes ha assolit un 6,9% i suposa un indicatiu excel·lent de la confiança que els clients han dipositat en la nostra entitat.

Els bons resultats també han estat fruit d'una gestió rigorosa, anticipada i prudent. Tot i els mínims històrics dels tipus d'interès, hem augmentat el marge d'interessos, a l'hora que hem aconseguit una contenció de costos important.

Per la solidesa de la nostra activitat bancària i, també, per la nostra capacitat de generar resultats extraordinaris, CaixaBank va obtenir el 2013 un resultat net de 503 milions d'euros, després de reforçar el balanç amb dotacions i sanejaments per un import de 7.501 milions d'euros.

L'activitat financera de CaixaBank, juntament amb els resultats obtinguts per la filial Criteria CaixaHolding, permet que "la Caixa", que n'és l'accionista de referència, doti l'Obra Social "la Caixa" (la primera fundació privada d'Espanya i una de les fundacions més importants del món) amb un pressupost de 500 milions d'euros per a l'any 2014, per setè any consecutiu. La nostra voluntat i el nostre compromís d'oferir oportunitats als col·lectius més desfavorits es mantenen tan ferms com el primer dia.

Finalment, vull mostrar el meu agraïment a totes les persones que han dipositat la seva confiança en nosaltres i que han fet possible que CaixaBank sigui, un cop més, la primera entitat financera espanyola, i el nostre projecte social, la nostra raó de ser.

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Carta del President

L'exercici 2013 ha estat, novament, un any de creixement. Després de la integració de Banc de València, hem assolit els 13,6 milions de clients: 27 de cada 100 espanyols són clients de CaixaBank i, per a quasi un de cada quatre, som la seva entitat principal. Seguim, per tant, reforçant el nostre lideratge en banca minorista i equilibrant la nostra presència territorial, d'acord amb els objectius de creixement establerts en el Pla Estratègic 2011-2014.

En un context marcat per una reestructuració intensa del sector financer i per un despalanquejament acusat, hem mantingut el volum de negoci: hem crescut més que el sistema en recursos i hem caigut menys en crèdits. El nostre increment pel que fa a recursos minoristes ha assolit un 6,9% i suposa un indicatiu excel·lent de la confiança que els clients han dipositat en la nostra entitat.

Els bons resultats també han estat fruit d'una gestió rigorosa, anticipada i prudent. Tot i els mínims històrics dels tipus d'interès, hem augmentat el marge d'interessos, a l'hora que hem aconseguit una contenció de costos important.

Per la solidesa de la nostra activitat bancària i, també, per la nostra capacitat de generar resultats extraordinaris, CaixaBank va obtenir el 2013 un resultat net de 503 milions d'euros, després de reforçar el balanç amb dotacions i sanejaments per un import de 7.501 milions d'euros.

L'activitat financera de CaixaBank, juntament amb els resultats obtinguts per la filial Criteria CaixaHolding, permet que "la Caixa", que n'és l'accionista de referència, doti l'Obra Social "la Caixa" (la primera fundació privada d'Espanya i una de les fundacions més importants del món) amb un pressupost de 500 milions d'euros per a l'any 2014, per setè any consecutiu. La nostra voluntat i el nostre compromís d'oferir oportunitats als col·lectius més desfavorits es mantenen tan ferms com el primer dia.

Finalment, vull mostrar el meu agraïment a totes les persones que han dipositat la seva confiança en nosaltres i que han fet possible que CaixaBank sigui, un cop més, la primera entitat financera espanyola, i el nostre projecte social, la nostra raó de ser.