Informe Corporatiu Integrat
Menu

Contribució a la comunitat

CaixaBank col·labora amb l’Obra Social ”la Caixa” en la difusió i implantació dels seus programes. Entre aquests programes, destaca Incorpora, que promou la inserció laboral de persones amb dificultats especials per accedir a una feina i en risc d’exclusió social. Des de l’any 2006, i amb 26.781 col·laboracions d’empreses, s’han generat 67.771 oportunitats laborals. 

A més, participa en programes   per facilitar l’accés a l’habitatge a joves, gent gran i famílies (Programa Habitatge Assequible), promou el programa de Voluntariat Corporatiu i impulsa la vacunació infantil en països desfavorits (en col·laboració amb GAVI Alliance). L’any 2013, la suma de les aportacions del Grup i dels clients i plantilla de CaixaBank permetrà vacunar més de 160.000 nens contra la pneumònia a Hondures i Nicaragua.

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Contribució a la comunitat

CaixaBank col·labora amb l’Obra Social ”la Caixa” en la difusió i implantació dels seus programes. Entre aquests programes, destaca Incorpora, que promou la inserció laboral de persones amb dificultats especials per accedir a una feina i en risc d’exclusió social. Des de l’any 2006, i amb 26.781 col·laboracions d’empreses, s’han generat 67.771 oportunitats laborals. 

A més, participa en programes   per facilitar l’accés a l’habitatge a joves, gent gran i famílies (Programa Habitatge Assequible), promou el programa de Voluntariat Corporatiu i impulsa la vacunació infantil en països desfavorits (en col·laboració amb GAVI Alliance). L’any 2013, la suma de les aportacions del Grup i dels clients i plantilla de CaixaBank permetrà vacunar més de 160.000 nens contra la pneumònia a Hondures i Nicaragua.