Informe Corporatiu Integrat
Menu

Amb els emprenedors i el teixit productiu

Mantenir un teixit empresarial potent és una de les claus del desenvolupament econòmic de qualsevol país. El 31% de les petites, mitjanes i grans empreses espanyoles són clientes de CaixaBank. 

El 2013, CaixaBank ha concedit més d’1,5 milions d’operacions de finançament, amb un import de 83.400 milions d’euros. La cartera de crèdits del banc se centra principalment en el finançament a particulars i a pimes. També destaca el suport a la internacionalització de l’activitat de les empreses (quota de mercat d’exportacions del 22,8%).


MicroBank

MicroBank, el seu banc social, ofereix productes i serveis adaptats especialment a emprenedors, microempreses, particulars i famílies, amb l’objectiu de promoure l’activitat productiva, la creació d’ocupació, l’autoocupació, el desenvolupament personal i familiar, i la inclusió financera. 

L’any 2013, ha concedit 55.773 microcrèdits per un valor de 313,2 milions d’euros, dels quals, 15.678 són per a emprenedors (un 45% respecte de 2012), per un valor de 169,2 milions d’euros. A finals d’any, la cartera viva de microcrèdits del banc és de 514,3 milions d’euros. 

Des de la seva creació l’any 2007, ha concedit més de 225.000 microcrèdits (per valor de 1.358 milions d’euros).

 

Foment de les iniciatives innovadores

Caixa Capital Risc gestiona quatre societats de capital risc, dotades majoritàriament per CaixaBank, amb 73 milions d’euros. Aquests vehicles inversors s’especialitzen en la inversió en companyies espanyoles innovadores: microempreses acabades de crear, pimes amb un fort component de tecnologia i internacionalització, i empreses dels sectors de les ciències de la vida i les tecnologies digitals.

Des de 2010, organitza amb diferents institucions programes de creació d’empreses realitzats en universitats i centres d’investigació espanyols. Els programes se centren en els àmbits de les ciències de la vida (BioEmprenedorXXI), les tecnologies netes (EcoEmprenedorXXI) i les tecnologies digitals (EmprenedorXXIDigital). 

CaixaBank impulsa des de l’any 2007 els premis EmprenedorXXI, amb l’objectiu d’identificar, reconèixer i acompanyar les empreses innovadores acabades de crear a Espanya que mostrin un potencial de creixement més gran. En la setena edició hi participen 665 empreses de tota Espanya.

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Amb els emprenedors i el teixit productiu

Mantenir un teixit empresarial potent és una de les claus del desenvolupament econòmic de qualsevol país. El 31% de les petites, mitjanes i grans empreses espanyoles són clientes de CaixaBank. 

El 2013, CaixaBank ha concedit més d’1,5 milions d’operacions de finançament, amb un import de 83.400 milions d’euros. La cartera de crèdits del banc se centra principalment en el finançament a particulars i a pimes. També destaca el suport a la internacionalització de l’activitat de les empreses (quota de mercat d’exportacions del 22,8%).


MicroBank

MicroBank, el seu banc social, ofereix productes i serveis adaptats especialment a emprenedors, microempreses, particulars i famílies, amb l’objectiu de promoure l’activitat productiva, la creació d’ocupació, l’autoocupació, el desenvolupament personal i familiar, i la inclusió financera. 

L’any 2013, ha concedit 55.773 microcrèdits per un valor de 313,2 milions d’euros, dels quals, 15.678 són per a emprenedors (un 45% respecte de 2012), per un valor de 169,2 milions d’euros. A finals d’any, la cartera viva de microcrèdits del banc és de 514,3 milions d’euros. 

Des de la seva creació l’any 2007, ha concedit més de 225.000 microcrèdits (per valor de 1.358 milions d’euros).

 

Foment de les iniciatives innovadores

Caixa Capital Risc gestiona quatre societats de capital risc, dotades majoritàriament per CaixaBank, amb 73 milions d’euros. Aquests vehicles inversors s’especialitzen en la inversió en companyies espanyoles innovadores: microempreses acabades de crear, pimes amb un fort component de tecnologia i internacionalització, i empreses dels sectors de les ciències de la vida i les tecnologies digitals.

Des de 2010, organitza amb diferents institucions programes de creació d’empreses realitzats en universitats i centres d’investigació espanyols. Els programes se centren en els àmbits de les ciències de la vida (BioEmprenedorXXI), les tecnologies netes (EcoEmprenedorXXI) i les tecnologies digitals (EmprenedorXXIDigital). 

CaixaBank impulsa des de l’any 2007 els premis EmprenedorXXI, amb l’objectiu d’identificar, reconèixer i acompanyar les empreses innovadores acabades de crear a Espanya que mostrin un potencial de creixement més gran. En la setena edició hi participen 665 empreses de tota Espanya.