Informe Corporatiu Integrat
Menu

 

CaixaBank ha desenvolupat una cultura corporativa pròpia sobre la base dels seus valors fundacionals, que són la referència bàsica per a qualsevol activitat. El banc aposta per la proximitat i l’excel·lència en tots els seus àmbits de gestió, a través de la innovació i el desenvolupament del talent.

 

Excel·lència

 

Una de les prioritats de CaixaBank és maximitzar l’excel·lència en el servei ofert als seus clients. Així doncs, aposta per un model de banca basat en l’atenció personalitzada, l’oferta d’una àmplia gamma de productes i serveis financers, la relació de confiança amb el client, la transparència i la solidesa financera.

 

 

Segell a l’Excel·lència en la Gestió

L’any 2013 s’ha preparat la renovació del Segell a l’Excel·lència en la Gestió que atorga l’EFQM (European Foundation for Quality Management). Aquest segell va ser certificat per AENOR l’any 2012, amb una puntuació superior als 500 punts, que representa el màxim guardó a nivell nacional. 

El banc té un indicador intern de qualitat de servei a la xarxa d’oficines, l’Índex de Satisfacció de Qualitat (ISC), que s’elabora a partir de més de 420.000 enquestes anuals a clients. També es mesura el nivell de qualitat amb eines com el client misteriós, per establir plans de millora continus. 

A més dels canals oficials disponibles, CaixaBank disposa de l’Oficina d’Atenció al Client, que canalitza les seves peticions, comentaris i consultes. L’any 2013 s’ha redefinit el procés de resolució per millorar la gestió i la resposta, i incrementar així la satisfacció del client.

 

Comunicació comercial i vendes responsables

CaixaBank té un Comitè de Transparència que vetlla per la transparència en el disseny i la comercialització dels productes i serveis. En aquest sentit, s’aplica una política de comunicació comercial fonamentada en el respecte a la societat, els clients i els valors corporatius.

Informe Corporatiu Integrat
MENU

 

CaixaBank ha desenvolupat una cultura corporativa pròpia sobre la base dels seus valors fundacionals, que són la referència bàsica per a qualsevol activitat. El banc aposta per la proximitat i l’excel·lència en tots els seus àmbits de gestió, a través de la innovació i el desenvolupament del talent.

 

Excel·lència

 

Una de les prioritats de CaixaBank és maximitzar l’excel·lència en el servei ofert als seus clients. Així doncs, aposta per un model de banca basat en l’atenció personalitzada, l’oferta d’una àmplia gamma de productes i serveis financers, la relació de confiança amb el client, la transparència i la solidesa financera.

 

 

Segell a l’Excel·lència en la Gestió

L’any 2013 s’ha preparat la renovació del Segell a l’Excel·lència en la Gestió que atorga l’EFQM (European Foundation for Quality Management). Aquest segell va ser certificat per AENOR l’any 2012, amb una puntuació superior als 500 punts, que representa el màxim guardó a nivell nacional. 

El banc té un indicador intern de qualitat de servei a la xarxa d’oficines, l’Índex de Satisfacció de Qualitat (ISC), que s’elabora a partir de més de 420.000 enquestes anuals a clients. També es mesura el nivell de qualitat amb eines com el client misteriós, per establir plans de millora continus. 

A més dels canals oficials disponibles, CaixaBank disposa de l’Oficina d’Atenció al Client, que canalitza les seves peticions, comentaris i consultes. L’any 2013 s’ha redefinit el procés de resolució per millorar la gestió i la resposta, i incrementar així la satisfacció del client.

 

Comunicació comercial i vendes responsables

CaixaBank té un Comitè de Transparència que vetlla per la transparència en el disseny i la comercialització dels productes i serveis. En aquest sentit, s’aplica una política de comunicació comercial fonamentada en el respecte a la societat, els clients i els valors corporatius.