Informe Corporatiu Integrat
Menu

Gestió especialitzada

Per tal d’adaptar-se als diferents perfils i necessitats dels seus més de 13,6 milions de clients, CaixaBank estructura la seva oferta en sis àmbits de negoci, amb una proposta de valor personalitzada per a cadascun d’ells, gràcies a un catàleg de solucions financeres i no financeres específic i a un equip de professionals especialitzat. 

A més, quan l’especificitat del col·lectiu ho requereix, disposa d’una xarxa d’oficines diferenciada.

 

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Gestió especialitzada

Per tal d’adaptar-se als diferents perfils i necessitats dels seus més de 13,6 milions de clients, CaixaBank estructura la seva oferta en sis àmbits de negoci, amb una proposta de valor personalitzada per a cadascun d’ells, gràcies a un catàleg de solucions financeres i no financeres específic i a un equip de professionals especialitzat. 

A més, quan l’especificitat del col·lectiu ho requereix, disposa d’una xarxa d’oficines diferenciada.