Informe Corporatiu Integrat
Menu

 

CaixaBank uneix la vocació de lideratge amb la contribució al desenvolupament socioeconòmic de les persones i els territoris en els quals està present. Per tal d’aconseguir-ho, intenta impulsar l’activitat econòmica i contribuir a l’augment de la productivitat empresarial del país, a la creació d’ocupació, i a la millora de la qualitat de vida de les persones i les famílies.

 

Impacte de la nostra activitat

 

A través de la prestació de serveis financers, CaixaBank contribueix de manera directa al producte interior brut espanyol amb un 0,73% (el 17,5% del valor afegit pel conjunt del sector financer). Si sumem també el valor afegit pels proveïdors de l’entitat per satisfer les seves compres, l’aportació de CaixaBank arriba al 0,95% del PIB espanyol. A més, afegeix valor de forma induïda, mitjançant la concessió de préstecs o les compres que fan els seus empleats i proveïdors. 

CaixaBank genera ocupació a través de la contractació directa de persones, amb 31.948 persones al Grup (el 99,8% de les quals, amb contracte indefinit). A més, crea ocupació indirecta gràcies a l’efecte multiplicador de les compres fetes a proveïdors i ocupació induïda mitjançant el finançament atorgat als seus clients per al desenvolupament d’activitats productives.

 

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

 

CaixaBank uneix la vocació de lideratge amb la contribució al desenvolupament socioeconòmic de les persones i els territoris en els quals està present. Per tal d’aconseguir-ho, intenta impulsar l’activitat econòmica i contribuir a l’augment de la productivitat empresarial del país, a la creació d’ocupació, i a la millora de la qualitat de vida de les persones i les famílies.

 

Impacte de la nostra activitat

 

A través de la prestació de serveis financers, CaixaBank contribueix de manera directa al producte interior brut espanyol amb un 0,73% (el 17,5% del valor afegit pel conjunt del sector financer). Si sumem també el valor afegit pels proveïdors de l’entitat per satisfer les seves compres, l’aportació de CaixaBank arriba al 0,95% del PIB espanyol. A més, afegeix valor de forma induïda, mitjançant la concessió de préstecs o les compres que fan els seus empleats i proveïdors. 

CaixaBank genera ocupació a través de la contractació directa de persones, amb 31.948 persones al Grup (el 99,8% de les quals, amb contracte indefinit). A més, crea ocupació indirecta gràcies a l’efecte multiplicador de les compres fetes a proveïdors i ocupació induïda mitjançant el finançament atorgat als seus clients per al desenvolupament d’activitats productives.