Informe Corporatiu Integrat
Menu

Innovació

A CaixaBank entenem la innovació com una via per millorar el nivell de servei als clients i generar noves fonts d’ingressos, anticipant-nos als canvis socials i a les tendències tecnològiques. 

Per aconseguir aquest doble objectiu, resulten fonamentals els factors següents:

 • L’anàlisi de les tendències externes: estudiar els canvis socials i els canvis tecnològics permet detectar noves oportunitats dins del sector i anticipar les tendències que acabaran convertint-se en nous models de negoci.
 • La contribució dels empleats i els clients: les seves idees i suggeriments permeten dur a terme una millora contínua dels processos i dels productes i, per tant, del nivell de servei que oferim.

 

Model d’innovació obert
 
CaixaBank treballa en col·laboració amb altres organitzacions i entitats per detectar tecnologies emergents i tendències rellevants per al sector financer que permetin accedir a nous models de negoci, entre altres aspectes. 

El 2013 es fa èmfasi en la mobilitat de clients i empleats, les tecnologies socials, la gestió de dades per a la millora de la presa de decisions, la digitalització i automatització de processos, i els canvis en la relació amb el client. 

Al Centre d’Innovació Digital ”la Caixa” - IBM es treballa amb les últimes tecnologies, capacitats de recerca i innovacions en els processos de negoci perquè CaixaBank pugui incrementar el valor del seu negoci. Amb Oracle, CaixaBank treballa en el camp del Big Data, que, a través de la gestió massiva de dades, ha d’agilitar el procés de presa de decisions, i el desenvolupament de nous serveis i productes. 

Se celebra la tercera edició del FinAppsParty, concurs que premia les millors idees per a aplicacions mòbils en relació amb els temes proposats per CaixaBank. S’hi presenten 37 projectes, concebuts per 46 equips, amb 122 participants.

 

 

Les idees com a font d’innovació

El model d’innovació de CaixaBank fomenta la intel·ligència col·lectiva i la cocreació. Per poder dur-lo a terme, és fonamental la participació de clients i empleats. 

 •  Inspira’ns, per als clients: una comunitat basada en la web 2.0 i oberta a la participació de tots els usuaris de banca per internet. Els clients poden enviar les seves propostes de nous productes i serveis a CaixaBank i avaluar les aportacions realitzades per altres usuaris. L’any 2013 va rebre més de 140.000 visites i 1.275 aportacions.
 •  Innova, per als empleats: un portal intern que agrupa els instruments i eines a disposició de l’equip per compartir les seves idees i coneixements. El portal disposa de diverses seccions:
  Les teves idees sumen, on es recullen les propostes sorgides a partir d’un tema específic. Es pot treballar en grup per posar en marxa un projecte (espai de Reptes) o provar i opinar abans del llançament de nous productes (apartat Prova de productes).
  Bústia de suggeriments, que reuneix els suggeriments de millora espontanis enviats pels empleats. L’any 2013 es van rebre 6.632 idees, 533 de les quals es van planificar amb la intenció de dur-les a terme.

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Innovació

A CaixaBank entenem la innovació com una via per millorar el nivell de servei als clients i generar noves fonts d’ingressos, anticipant-nos als canvis socials i a les tendències tecnològiques. 

Per aconseguir aquest doble objectiu, resulten fonamentals els factors següents:

 • L’anàlisi de les tendències externes: estudiar els canvis socials i els canvis tecnològics permet detectar noves oportunitats dins del sector i anticipar les tendències que acabaran convertint-se en nous models de negoci.
 • La contribució dels empleats i els clients: les seves idees i suggeriments permeten dur a terme una millora contínua dels processos i dels productes i, per tant, del nivell de servei que oferim.

 

 

Model d’innovació obert
 
CaixaBank treballa en col·laboració amb altres organitzacions i entitats per detectar tecnologies emergents i tendències rellevants per al sector financer que permetin accedir a nous models de negoci, entre altres aspectes. 

El 2013 es fa èmfasi en la mobilitat de clients i empleats, les tecnologies socials, la gestió de dades per a la millora de la presa de decisions, la digitalització i automatització de processos, i els canvis en la relació amb el client. 

Al Centre d’Innovació Digital ”la Caixa” - IBM es treballa amb les últimes tecnologies, capacitats de recerca i innovacions en els processos de negoci perquè CaixaBank pugui incrementar el valor del seu negoci. Amb Oracle, CaixaBank treballa en el camp del Big Data, que, a través de la gestió massiva de dades, ha d’agilitar el procés de presa de decisions, i el desenvolupament de nous serveis i productes. 

Se celebra la tercera edició del FinAppsParty, concurs que premia les millors idees per a aplicacions mòbils en relació amb els temes proposats per CaixaBank. S’hi presenten 37 projectes, concebuts per 46 equips, amb 122 participants.

 

Les idees com a font d’innovació

El model d’innovació de CaixaBank fomenta la intel·ligència col·lectiva i la cocreació. Per poder dur-lo a terme, és fonamental la participació de clients i empleats. 

 •  Inspira’ns, per als clients: una comunitat basada en la web 2.0 i oberta a la participació de tots els usuaris de banca per internet. Els clients poden enviar les seves propostes de nous productes i serveis a CaixaBank i avaluar les aportacions realitzades per altres usuaris. L’any 2013 va rebre més de 140.000 visites i 1.275 aportacions.
 •  Innova, per als empleats: un portal intern que agrupa els instruments i eines a disposició de l’equip per compartir les seves idees i coneixements. El portal disposa de diverses seccions:
  Les teves idees sumen, on es recullen les propostes sorgides a partir d’un tema específic. Es pot treballar en grup per posar en marxa un projecte (espai de Reptes) o provar i opinar abans del llançament de nous productes (apartat Prova de productes).
  Bústia de suggeriments, que reuneix els suggeriments de millora espontanis enviats pels empleats. L’any 2013 es van rebre 6.632 idees, 533 de les quals es van planificar amb la intenció de dur-les a terme.