Informe Corporatiu Integrat
Menu

Internacionalització i diversificació d’ingressos

Un dels objectius estratègics de CaixaBank és la seva diversificació internacional, que s’aconsegueix tant a través d’una representació directa amb sucursals operatives i oficines de representació com mitjançant aliances estratègiques amb bancs participats líders i relacions a llarg termini amb organismes multilaterals i bancs centrals. 

CaixaBank manté participacions estratègiques en cinc grans grups bancaris situats a Europa, la Xina i Mèxic, per oferir als accionistes i inversors un accés preferent a noves oportunitats de negoci en regions amb un elevat creixement i un perfil de risc equilibrat. Aquests grups financers, els actius dels quals superen en conjunt els 335.000 milions d’euros, faciliten als clients de CaixaBank el desenvolupament de la seva activitat comercial a l’estranger. 

A més, CaixaBank manté una xarxa pròpia d’oficines a diversos països a través de la qual dóna suport especialitzat als clients amb relacions comercials fora d’Espanya. L’any 2013 ha inaugurat les seves oficines de representació a Xile (Santiago de Xile) i Colòmbia (Bogotà). En aquells països sense presència directa, ni indirecta a través de socis bancaris, CaixaBank disposa d’una xarxa de més de 2.900 bancs corresponsals.

 

Amb l’objectiu de diversificar les fonts d’ingressos, CaixaBank participa en el capital de Repsol (12,02%) i Telefónica (5,37%), dues empreses líders en els seus sectors, amb capacitat de creixement i generació de valor, i un perfil internacional destacat.

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Internacionalització i diversificació d’ingressos

Un dels objectius estratègics de CaixaBank és la seva diversificació internacional, que s’aconsegueix tant a través d’una representació directa amb sucursals operatives i oficines de representació com mitjançant aliances estratègiques amb bancs participats líders i relacions a llarg termini amb organismes multilaterals i bancs centrals. 

CaixaBank manté participacions estratègiques en cinc grans grups bancaris situats a Europa, la Xina i Mèxic, per oferir als accionistes i inversors un accés preferent a noves oportunitats de negoci en regions amb un elevat creixement i un perfil de risc equilibrat. Aquests grups financers, els actius dels quals superen en conjunt els 335.000 milions d’euros, faciliten als clients de CaixaBank el desenvolupament de la seva activitat comercial a l’estranger. 

A més, CaixaBank manté una xarxa pròpia d’oficines a diversos països a través de la qual dóna suport especialitzat als clients amb relacions comercials fora d’Espanya. L’any 2013 ha inaugurat les seves oficines de representació a Xile (Santiago de Xile) i Colòmbia (Bogotà). En aquells països sense presència directa, ni indirecta a través de socis bancaris, CaixaBank disposa d’una xarxa de més de 2.900 bancs corresponsals.

 

Amb l’objectiu de diversificar les fonts d’ingressos, CaixaBank participa en el capital de Repsol (12,02%) i Telefónica (5,37%), dues empreses líders en els seus sectors, amb capacitat de creixement i generació de valor, i un perfil internacional destacat.