Informe Corporatiu Integrat
Menu

 

CaixaBank és el grup financer líder en el mercat espanyol. Està integrat per negoci bancari, activitat asseguradora i inversions en bancs internacionals i en empreses líders del sector de serveis, i la seva essència i tret diferencial és la implicació i el ferm compromís que té amb la societat.
 

A CaixaBank treballem per consolidar el nostre lideratge gràcies a un model de gestió diferencial fonamentat en l'anticipació, la prudència, una gran capacitat comercial i una excel·lent qualitat de servei. Ens movem guiats pels nostres valors de lideratge, confiança i compromís social amb l'objectiu de contribuir al progrés social i econòmic de les persones i dels territoris on estem presents.

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

 

CaixaBank és el grup financer líder en el mercat espanyol. Està integrat per negoci bancari, activitat asseguradora i inversions en bancs internacionals i en empreses líders del sector de serveis, i la seva essència i tret diferencial és la implicació i el ferm compromís que té amb la societat.
 

A CaixaBank treballem per consolidar el nostre lideratge gràcies a un model de gestió diferencial fonamentat en l'anticipació, la prudència, una gran capacitat comercial i una excel·lent qualitat de servei. Ens movem guiats pels nostres valors de lideratge, confiança i compromís social amb l'objectiu de contribuir al progrés social i econòmic de les persones i dels territoris on estem presents.