Informe Corporatiu Integrat
Menu

Ràtings

El resultat atribuït és de 503 milions d’euros (+118,9% respecte de l’any 2012), marcat pels elevats ingressos bancaris recurrents, un gran esforç en provisions i sanejaments i plusvàlues d’operacions corporatives. 

Pel que fa a l’evolució dels resultats, s’han de considerar també les integracions de Banca Cívica (des de l’1 de juliol de 2012) i Banc de València (des de l’1 de gener de 2013).

 

Ingressos bancaris recurrents elevats

  • El marge d’interessos creix un 2,1% i assoleix els 3.955 milions d’euros. La seva evolució està marcada per l’augment dels marges de la nova producció i la gestió activa per reduir els costos de finançament, que compensen l’impacte de la repreciació hipotecària, el despalanquejament i la morositat.CaixaBank és una de les tres entitats del sector bancari espanyol en grau d’inversió, segons les quatre agències de qualificació a 31 de desembre de 2013.

     

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Ràtings

El resultat atribuït és de 503 milions d’euros (+118,9% respecte de l’any 2012), marcat pels elevats ingressos bancaris recurrents, un gran esforç en provisions i sanejaments i plusvàlues d’operacions corporatives. 

Pel que fa a l’evolució dels resultats, s’han de considerar també les integracions de Banca Cívica (des de l’1 de juliol de 2012) i Banc de València (des de l’1 de gener de 2013).

 

Ingressos bancaris recurrents elevats

  • El marge d’interessos creix un 2,1% i assoleix els 3.955 milions d’euros. La seva evolució està marcada per l’augment dels marges de la nova producció i la gestió activa per reduir els costos de finançament, que compensen l’impacte de la repreciació hipotecària, el despalanquejament i la morositat.CaixaBank és una de les tres entitats del sector bancari espanyol en grau d’inversió, segons les quatre agències de qualificació a 31 de desembre de 2013.