Informe Corporatiu Integrat
Menu

Talent: les persones, al centre

CaixaBank disposa d’un equip humà satisfet, format, motivat i compromès, gràcies a un model de gestió que situa les persones al bell mig de totes les actuacions. 

El marc de referència d’aquest model són les polítiques i principis de gestió de recursos humans, sobre els quals pivoten una sèrie de sistemes i processos de desenvolupament que persegueixen la satisfacció i el compromís de totes les persones que formen en banc. Per tal de millorar-lo contínuament, el model es completa i es contrasta amb diversos mecanismes de mesura, com ara estudis interns d’opinió, i monitors externs i independents. 

Polítiques i principis de gestió

El banc ha definit les següents polítiques i principis de gestió:

   • la igualtat entre gèneres i la conciliació de la vida laboral i familiar
   • l’impuls al desenvolupament professional
   • els criteris meritocràtics de promoció
   • una retribució variable directament relacionada amb la consecució dels reptes individuals i d’equip
   • la prevenció de riscos laborals
   • l’estabilitat d’ocupació
   • l’optimització de la comunicació interna

Igualtat i conciliació

 El compromís de CaixaBank es reflecteix en la seva adhesió a diferents iniciatives i certificacions, i en el progressiu augment de les dones a l’equip directiu:

   • Empresa Familiarment Responsable (efr) des de 2011, segons la Fundació Másfamilia.
   • Integrant de la “Xarxa d’empreses amb el distintiu d’igualtat”, impulsada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

 

30_1_ca

 

 

Comunicació interna

A CaixaBank, la comunicació interna es basa en els criteris de transparència, proximitat i escolta activa. El banc se centra a donar a conèixer a la plantilla les prioritats del negoci en cada moment, difondre les polítiques internes amb repercussió en els professionals, i conèixer les expectatives i les inquietuds dels empleats per tal de poder-s’hi comunicar de manera eficaç.

 

Desenvolupament de les persones

A partir de les polítiques i principis de gestió, CaixaBank ha definit una sèrie de sistemes i processos per aconseguir el desenvolupament de les persones, la seva satisfacció i el seu compromís.

Formació i gestió del coneixement

El coneixement de les persones és un actiu intangible de gran valor. CaixaBank fomenta la seva estructuració i transmissió a través de diferents figures, com ara els formadors interns i els dinamitzadors, i eines com la plataforma d’aprenentatge on-line Virtaula o xarxes socials internes com Valora, Connecta i Innova, que permeten compartir informació, propostes, opinions i experiències.

Avaluació del rendiment i desenvolupament del talent

El sistema de gestió del rendiment alinea l’exercici de cada professional amb la consecució dels seus reptes, les seves capacitats intrínseques o el seu talent, amb un reconeixement qualitatiu i quantitatiu. El Centre de Desenvolupament Directiu (CDD) contribueix a reforçar la funció del directiu com a figura clau dins dels models de negoci i de Lideratge Transformador propis de CaixaBank, millorant les seves habilitats, recolzant el desplegament de les línies estratègiques i reforçant el sentit de pertinença al banc, els seus valors i la seva cultura.

Sistemes de reconeixement

CaixaBank estimula la implicació i el compromís dels seus professionals en el projecte i en la consecució dels reptes, mitjançant un sistema de reconeixement d’acord amb l’estratègia del banc. Es premien l’excel·lència en el servei, el compliment dels reptes individuals i d’equip, i el desenvolupament d’actituds i capacitats diferenciadores, mitjançant incentius i reconeixements a l’acompliment.

Compromís social

En línia amb el seu compromís social, CaixaBank posa a disposició de tots els seus professionals el programa de Voluntariat Corporatiu i l’Espai Solidari, que li permeten col·laborar –amb temps o donatius– amb diversos projectes solidaris.

 

 

 

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Talent: les persones, al centre

CaixaBank disposa d’un equip humà satisfet, format, motivat i compromès, gràcies a un model de gestió que situa les persones al bell mig de totes les actuacions. 

El marc de referència d’aquest model són les polítiques i principis de gestió de recursos humans, sobre els quals pivoten una sèrie de sistemes i processos de desenvolupament que persegueixen la satisfacció i el compromís de totes les persones que formen en banc. Per tal de millorar-lo contínuament, el model es completa i es contrasta amb diversos mecanismes de mesura, com ara estudis interns d’opinió, i monitors externs i independents. 

Polítiques i principis de gestió

El banc ha definit les següents polítiques i principis de gestió:

   • la igualtat entre gèneres i la conciliació de la vida laboral i familiar
   • l’impuls al desenvolupament professional
   • els criteris meritocràtics de promoció
   • una retribució variable directament relacionada amb la consecució dels reptes individuals i d’equip
   • la prevenció de riscos laborals
   • l’estabilitat d’ocupació
   • l’optimització de la comunicació interna

Igualtat i conciliació

 El compromís de CaixaBank es reflecteix en la seva adhesió a diferents iniciatives i certificacions, i en el progressiu augment de les dones a l’equip directiu:

   • Empresa Familiarment Responsable (efr) des de 2011, segons la Fundació Másfamilia.
   • Integrant de la “Xarxa d’empreses amb el distintiu d’igualtat”, impulsada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

 

30_1_ca

 

 

Comunicació interna

A CaixaBank, la comunicació interna es basa en els criteris de transparència, proximitat i escolta activa. El banc se centra a donar a conèixer a la plantilla les prioritats del negoci en cada moment, difondre les polítiques internes amb repercussió en els professionals, i conèixer les expectatives i les inquietuds dels empleats per tal de poder-s’hi comunicar de manera eficaç.

 

Desenvolupament de les persones

A partir de les polítiques i principis de gestió, CaixaBank ha definit una sèrie de sistemes i processos per aconseguir el desenvolupament de les persones, la seva satisfacció i el seu compromís.

Formació i gestió del coneixement

El coneixement de les persones és un actiu intangible de gran valor. CaixaBank fomenta la seva estructuració i transmissió a través de diferents figures, com ara els formadors interns i els dinamitzadors, i eines com la plataforma d’aprenentatge on-line Virtaula o xarxes socials internes com Valora, Connecta i Innova, que permeten compartir informació, propostes, opinions i experiències.

Avaluació del rendiment i desenvolupament del talent

El sistema de gestió del rendiment alinea l’exercici de cada professional amb la consecució dels seus reptes, les seves capacitats intrínseques o el seu talent, amb un reconeixement qualitatiu i quantitatiu. El Centre de Desenvolupament Directiu (CDD) contribueix a reforçar la funció del directiu com a figura clau dins dels models de negoci i de Lideratge Transformador propis de CaixaBank, millorant les seves habilitats, recolzant el desplegament de les línies estratègiques i reforçant el sentit de pertinença al banc, els seus valors i la seva cultura.

Sistemes de reconeixement

CaixaBank estimula la implicació i el compromís dels seus professionals en el projecte i en la consecució dels reptes, mitjançant un sistema de reconeixement d’acord amb l’estratègia del banc. Es premien l’excel·lència en el servei, el compliment dels reptes individuals i d’equip, i el desenvolupament d’actituds i capacitats diferenciadores, mitjançant incentius i reconeixements a l’acompliment.

Compromís social

En línia amb el seu compromís social, CaixaBank posa a disposició de tots els seus professionals el programa de Voluntariat Corporatiu i l’Espai Solidari, que li permeten col·laborar –amb temps o donatius– amb diversos projectes solidaris.