[Compromís amb les persones i la societat]

Cap a una economia sostenible

CaixaBank fomenta el finançament de projectes que contribueixin a assolir una major sostenibilitat ambiental a llarg termini. A més, treballa per estendre la responsabilitat corporativa a la seva cadena de valor i impulsar la inversió socialment responsable.

Inversió socialment responsable 

CaixaBank comercialitza, amb l’impuls de MicroBank, dos fons d’inversió socialment responsables, el MicroBank Fons Ecològic i el MicroBank Fons Ètic, que uneixen sostenibilitat i rendibilitat.

Així mateix, MicroBank col·labora amb WWF en la conservació del medi ambient i el desenvolupament sostenible, a través dels 25.791 comptes verds oberts.

VidaCaixa, la companyia d’assegurances i gestora de pensions de CaixaBank, està adherida des de 2009 als UNPRI, i, gestiona les seves inversions -més de 44.253 milions d’euros- d’acord amb criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG).