[Cartes]

Carta del President

Durant l’any 2014, el Grup ”la Caixa” s’ha transformat en la nova Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona per, a més d’adaptar-nos a la Llei de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, reforçar els nostres valors i el nostre compromís fundacional.


Després d’aquesta transformació, la Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona directament l’Obra Social i, a través de Criteria CaixaHolding, gestiona totes les participacions accionarials. Els dividends que percep Criteria de les seves inversions constitueixen la font de finançament de l’Obra Social.

L’Obra Social és l’ànima del Grup ”la Caixa”, i CaixaBank, el seu cor, i el principal múscul d’aquesta estructura. El 2014 l’Obra Social ha realitzat més de quaranta mil activitats i els beneficiaris superen els 9 milions i mig. El 2015 tornem a dotar 500 milions d’euros per vuitè any consecutiu.


L’any 2014 també ha estat un exercici positiu per a CaixaBank. En un entorn de creixement moderat, la nostra fortalesa comercial ens ha permès mantenir el volum de negoci i augmentar el marge d’interessos tot i estar en un context marcat per uns tipus d’interès singularment baixos.


També ha estat un altre any més d’enorme reforç en capital, amb un increment de 112 punts bàsics, fins a situar la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) BIS III en el 13,0%. El fully loaded també ha crescut en 79 punts bàsics, fins al 12,1%. I aquesta fortalesa queda ben palesa en els resultats de la revisió de la qualitat dels actius i del test d’estrès sobre la banca europea, realitzat pel Banc Central Europeu. En un exercici intern, s’ha aplicat aquesta mateixa metodologia a CaixaBank, i s’ha obtingut un dels millors resultats entre els primers bancs europeus per capitalització borsària, amb un 10,3% del CET1 en l’escenari més advers.


En relació amb l’acció de CaixaBank, durant els dos últims anys s’ha revalorat per sobre de l’Ibex 35 i de la banca, tant nacional com europea. En concret, el 2013 es va revalorar entre 19 i 25 punts percentuals més respecte a aquests índexs. I el 2014 ha estat un altre bon any per a la nostra acció, que es revalora un 15,1%, mentre que la banca espanyola ho fa un 2,5%, l’europea un -4,9% i l’Ibex un 3,7%.


El 2014 també culminem el nostre Pla Estratègic 2011-2014, aconseguint el lideratge en banca a Espanya, amb 13,4 milions de clients. La gestió activa de la liquiditat i de la solvència ens ha permès millorar any rere any les ràtios financeres i superar les successives avaluacions de la banca dutes a terme pels supervisors. Hem fet una aposta clara per la qualitat del servei, millorant l’aplicació de les noves tecnologies, i així se’ns ha reconegut internacionalment. Hem diversificat geogràficament el nostre balanç, augmentant la presència de negoci en zones no tradicionals del banc, fet que reforcem amb la compra de Barclays Bank SAU, formalitzada a principis de 2015.


Finalment, hem establert les bases per al desenvolupament del nou Pla Estratègic 2015-2018, que posa el focus en la qualitat, en la reputació i en els clients, a qui vull agrair –juntament amb la resta de grups d’interès– la confiança que han dipositat en nosaltres i que fan possible que el projecte de CaixaBank segueixi avançant amb pas tan ferm.