[Compromís amb les persones i la societat]

CaixaBank uneix la seva vocació de lideratge amb la contribució al desenvolupament socioeconòmic de les persones i del territori on són presents. Per a això impulsa l’activitat econòmica, la productivitat empresarial, la creació d’ocupació i la millora de la qualitat de vida de les famílies.

Impacte de la nostra activitat

La solidesa i els bons resultats del banc són clau per garantir el futur de l’entitat, remunerar als seus accionistes -i contribuir d’aquesta manera a la Fundació Bancària ”la Caixa” i a la seva Obra Social-, mantenir els llocs de treball i impulsar l’activitat econòmica als territoris en què està present.

CaixaBank dóna feina a més de 31.000 persones, la gran majoria amb contracte fix i indefinit. Així mateix, contribueix a la generació d’ocupació mitjançant la difusió del programa Incorpora d’integració laboral de l’Obra Social, i és font indirecta de generació d’ocupació a causa de l’efecte multiplicador de les seves compres a proveïdors.

El Grup considera un deure contribuir a les finances públiques, que proveeixen dels serveis i infraestructures públics imprescindibles perquè la societat operi de manera efectiva, i possibiliten el progrés i desenvolupament social de l’entorn.