[Govern corporatiu]

Per CaixaBank és prioritari garantir la transparència, la independència i el bon govern de l’entitat, per tal de salvaguardar els interessos i comptar amb la confiança de tots els seus grups d’interès. CaixaBank aspira a ser una referència en bon govern corporatiu, tal com es recull en el seu nou Pla Estratègic 2015-2018. 

 

A CaixaBank, la gestió i el control de l’entitat es distribueixen entre la Junta General, el Consell d’Administració i les seves Comissions. Així mateix, el Conseller Delegat s’encarrega de la gestió diària i de les decisions ordinàries sota l’autoritat del Consell i de la Comissió Executiva.

Ètica empresarial

A CaixaBank considerem fonamental garantir que la nostra conducta és d’acord amb els nostres valors. Per aquest motiu, totes les persones que formen part de CaixaBank han de basar la seva actuació en les normes de conducta desenvolupades per l’entitat, com ara el Codi Ètic i de Principis d’Actuació i la Política Anticorrupció. A més, han de complir amb els estàndards ètics internacionals adoptats, com ara el Pacte Mundial de les Nacions Unides.