[Compromís amb les persones i la societat]

Impuls de l’activitat econòmica

CaixaBank ha mantingut l’esforç per contribuir a la millora de la productivitat empresarial, la creació de nous llocs de treball i la millora de la qualitat de vida de les famílies.

Autònoms i empreses

  • Un 32,5% de les empreses espanyoles i un 31,3% dels autònoms són clients de CaixaBank. Per a tots ells, l’entitat posa a la seva disposició una àmplia gamma de productes i serveis.
  • S’ha llançat el Pla d’Estímul a la Inversió, per facilitar la demanda de crèdit de les empreses (+26% vs 2013 en la producció de préstecs, comptes de crèdit, sindicats i la variació de la cartera de crèdit comercial).

MicroBank

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances, es dirigeix a segments de població les necessitats financeres dels quals no estan cobertes, ja siguin emprenedors, microempreses o particulars.

  • 18.527 microcrèdits concedits el 2014 a emprenedors, per 205,1 milions d’euros (+21% vs 2013).
  • Cada empresa finançada amb un microcrèdit crea 1,81 llocs de treball de mitjana.
  • Des de 2007, MicroBank ha contribuït a la creació o manteniment de 134.821 llocs de treball.

 

Foment de les iniciatives innovadores

  • Caixa Capital Risc gestiona set societats de capital risc, dotades majoritàriament pel Grup ”la Caixa”, amb 144 milions d’euros, que inverteixen en les primeres etapes de companyies espanyoles amb un potencial de creixement elevat.
  • Entre altres iniciatives de foment de la innovació i el talent, es convoquen anualment els Premis EmprenedorXXI, que han premiat 40 empreses el 2014.