[Model de negoci]

CaixaBank treballa sobre la base d’un model de banca universal, que es fonamenta en un servei proper i una proposta de valor personalitzada per als seus 13,4 milions de clients. El banc posa a la seva disposició un equip de més de 31.000 professionals altament qualificats, un catàleg molt complet de productes i serveis i una xarxa comercial àmplia.

L’entitat està disponible per als clients en qualsevol lloc i hora, gràcies a una àmplia xarxa de distribució multicanal, que inclou la xarxa d’oficines i caixers més extensa del país i un servei de banca on-line, mòbil i electrònica líders.

 


CaixaBank també facilita l’operativa dels clients a l’estranger gràcies a la xarxa de sucursals operatives i oficines de representació a l’exterior. Així mateix, com a part de la seva aposta per una presència internacional creixent, ha construït aliances estratègiques amb bancs participats en mercats sòlids. A més, disposa de participacions en companyies del sector serveis que li permeten diversificar els seus resultats.