[Cultura corporativa]

Proximitat

A CaixaBank ens esforcem per ser propers i accessibles, a través de la nostra xarxa comercial i els canals que posem a disposició dels nostres clients. A més, treballem amb una actitud empàtica i d’escolta activa i implicació en el territori, que comporta també un esforç per estar més a prop de les inquietuds dels nostres clients i orientar-los a resoldre-les amb les nostres propostes.

Xarxa comercial

Les oficines faciliten l’assessorament personalitzat i de qualitat, i es complementen amb la resta de canals.

  • Compta amb la xarxa comercial més extensa del país, amb 5.251 oficines.
  • Està present en el 100% de les poblacions de més de 25.000 habitants, i en el 99% de les de més de 10.000.
  • Ha obert 5 oficines model A, adaptades amb les últimes tecnologies.
  • Estén la seva estructura, ampliant a 14 les Delegacions Territorials per estar més a prop del territori.

Comunicació

CaixaBank afavoreix una comunicació transparent i constant amb tots els seus grups d’interès, especialment clients, accionistes i empleats:

  • Amb una intensa gestió amb els mitjans de comunicació.
  • Mitjançant una xarxa de responsables de comunicació en cada Direcció Territorial, que manté els vincles amb cada zona.
  • A través d’una àmplia presència en les principals xarxes socials.
  • Amb patrocinis que reflecteixen la seva visió i cultura corporativa i fomenten el progrés cultural, social i econòmic.

Accessibilitat

CaixaBank ha posat un èmfasi especial a facilitar l’accés als seus productes i serveis al major nombre possible de persones.

  • Disposa d’una àmplia oferta comercial diferenciada per a cada tipus de públic i de MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances.
  • Elimina barreres físiques i sensorials: instal·la rampes d’accés i elimina desnivells en oficines, assegura el màxim nivell d’accessibilitat en les operatives dels caixers automàtics i segueix les directrius de nivell AA de la Web Accessibility Initiative per a Internet.