Newsletter febrer 2024

Caixabank Accionistas

Actualitat Caixabank

Resultats
Exercici 2023

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 4.816 milions d'euros el 2023, enfront dels 3.129 milions obtinguts el 2022, fet que suposa un increment del 53,9%.

El resultat obtingut reflecteix la solidesa financera del Grup, amb importants creixements en tots els marges, en un context de normalització dels tipus d'interès i amb unes dinàmiques comercials molt positives.

Missatges principals

Volum de negoci

Intensa activitat comercial, amb un volum de negoci de 984.428 milions d'euros i uns actius totals de 607.167 milions d'euros.

Missatges principals

Rendibilitat

Millora de la rendibilitat sobre els fons propis (ROE), que arriba al 13,2%, mentre que la ràtio d'eficiència (12 mesos) torna a descendir i se situa en el 40,9%.

Missatges principals

Dividend

La forta generació de resultats i la sòlida posició de capital permeten que el Consell proposi a la JGA un dividend de 0,3919 euros bruts/acció amb càrrec a l'exercici 2023.

Missatges principals

Recompra d'accions

CaixaBank té la intenció, prèvia obtenció de l'autorització regulatòria pertinent, d'implementar una nova recompra d'accions durant el primer semestre de l'exercici 2024.

4.816 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

Actualidad Caixabank

Compte de resultats del Grup CaixaBank1

En milions d'euros
2023

2022
Variació
interanual
Marge d'interessos 10.113 6.553 54,3%
Comissions netes 3.658 3.855 (5,1%)
Resultat del servei d'asseguranca 1.118 935 19,6%
Resultat de participades 444 385 15,2%
Resultat d’operacions financeres 235 328 (28,3%)
Altres productes i càrregues d'explotació (1.337) (963) 38,9%
Marge brut 14.231 11.093 28,3%
Despeses d'administració i amortització recurrents (5.812) (5.525) 5,2%
Despeses d'administració i amortització extraord. (9) (50) (81,7%)
Marge d'explotació 8.410 5.519 52,4%
Pèrdues deteriorament actius financ. i altres (1.345) (1.112) 21,0%
Ben./pèrdues en baixa d'actius i altres (141) (87) 61,3%
Impostos, minoritaris i altres (2.108) (1.189) 77,3%
Resultat atribuït al Grup 4.816 3.129 53,9%


1. Compte de resultats sota NIIF17. A efectes comparatius, les dades de 2022 s'han reexpressat.

Ingresos

01

Ingressos

En l'exercici 2023, els ingressos core1 creixen un 34,3% en taxa interanual, fins a assolir els 15.137 milions d'euros, impulsats pel marge d'interessos, que augmenta un +54,3% i recull l'impacte favorable de l'entorn de tipus i la bona gestió de la xarxa comercial. L'evolució d'aquesta partida, juntament amb el resultat del servei d'assegurança (+19,6%) i els ingressos de la cartera de participades (+15,2%), compensen el descens de la partida de comissions netes (-5,1%), afectada per l'eliminació de les comissions de custòdia de dipòsits de grans empreses i les bonificacions aplicades en els programes de fidelització de clients. El marge brut assoleix els 14.231 milions d'euros, amb un increment del 28,3% respecte de l'exercici anterior.

1. Inclou marge d'interessos + comissions netes + altres ingressos d'assegurances (incloent-hi el resultat del servei d'assegurança i la posada en equivalència d'SCA i altres participacions de bancassegurances).

02

Despeses

Les despeses d'administració i amortització recurrents s'incrementen un 5,2% en taxa interanual. En particular, les despeses de personal augmenten un 4,7%. Les despeses generals creixen un 6,1% per la pressió inflacionista i l'impacte de nous projectes de transformació, que també expliquen el creixement d'un 6,0% de les amortitzacions. Per la seva banda, la ràtio d'eficiència recurrent torna a baixar fins a situar-se en el 40,9%.

03

Recursos i crèdit

Els recursos totals de clients pugen a 630.330 milions d'euros (+3,1% l'any), afavorits per la contractació de productes d'estalvi a llarg termini. En aquest sentit, els actius sota gestió arriben als 160.827 milions d'euros (+8,7%) impulsats per les subscripcions netes positives en fons d'inversió i carteres. Per part seva, el crèdit sa se situa en els 344.052 milions d'euros, amb una lleugera caiguda del 2% al tancament d'any. L'evolució de la cartera d'empreses i consum compensa el descens del crèdit d'adquisició d'habitatge (-4,7% l'any) com a conseqüència de les amortitzacions i la menor producció en un context de pujada dels tipus d'interès.

04

Provisions i cost del risc

CaixaBank disposa d'un fons col·lectiu de provisions no assignades (inclou PPA Bankia) que puja a 810 milions d'euros a 31 de desembre de 2023. Al seu torn, el cost del risc dels últims 12 mesos es manté en nivells reduïts, en el 0,28%. La ràtio de cobertura arriba al 73% i els fons per a insolvències se situen en els 7.665 milions d'euros al tancament de 2023.

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Desembre 2023

12,4%

CET1

160.204MM€

En actius líquids

Ràtio CET11

Dades en % dels actius ponderats per risc

Solvencia y liquidez

1. Desembre de 2022, a partir de dades finals reportades. Les dades de desembre 2023 són estimacions (prefinal COREP).

Qualitat de L’ ACTIU

Desembre 2023

73%

Ràtio de cobertura

2,7%

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Calidad del activo

1. Dades de 2021 afectades per la incorporació de Bankia.

Entidad líder en el negocio de banca y seguros

Entitat líder en el negoci de banca i assegurances

Quotes de mercat en productes clau-Espanya1

23,5%

Crèdits a llars i empreses

29,3%

Estalvi a llarg termini2

19,8%

Crèdits al consum

23,6%

Fons d’inversió

24,7%

Dipòsits de llars i empreses

34,0%

Plans de pensions

31,1%

Facturació targetes

1. Última informació disponible. Quotes a Espanya. Font: Banc d'Espanya, Seguretat Social, INVERCO, ICEA, Sistemes de targetes i mitjans de pagament. Quota de crèdits i dipòsits corresponents al sector privat resident.

2. Quota combinada de fons d'inversió, plans de pensions i assegurances d'estalvi. Dada d'assegurances d'estalvi del sector, calculada a partir de l'evolució de total de les assegurances de vida.

20,1

milions de clients Espanya i Portugal

Acció i entorn macroeconòmic

Evolució de l'acció

3,927€

Tancament a 09-02-2024

0,4%

RESPECTE A LA SETMANA ANTERIOR (02-02-2024)

5,4%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2023)

Variació de les cotitzacions


CaixaBank

Ibex 35

Bancs Ibex 35

Bancs zona euro
Última setmana 0,4% -1,6% -1,5% -1,8%
Mes en curs -0,7% -1,8% 0,8% -3,4%
El 2024 5,4% -2,0% 3,5% -0,9%
Últims 12 mesos -2,9% 7,1% 10,5% 2,3%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

29.461

Capitalització borsària Milions d’euros

10,7

Volum negociat1 Milions d’accions

26,6%

Volatilitat 12 mesos

6,1x

per 2023 Vegades

0,80x

P/ Valor teòric comptable2

5,9%

Rendibilitat del dividend3

0,64

Benefici per acció4

5,16

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 09-02-2024 i VTC a tancament del 2023.

3. Segons dividend pagat amb càrrec a l’exercici 2022.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 06-02-2024. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

CaixaBank líder en financiación verde en Europa

Bona arrencada d'any
per a l'ocupació

VEURE'N MÉS

T'interessa com a accionista

La energía hace desacelerar la inflación de la eurozona en diciembre

REMUNERACIÓ A L'ACCIONISTA
2023-2024

VEURE'N MÉS

Formació sobre rodes: perspectives econòmiques per a l'any 2024

Noves activitats disponibles als centres CaixaForum

Ofertes i promocions

15% dto. Maletas

15% dte. Lloguer de cotxes

Gabol

Oferta vàlida fins al 31-01-2025

Beneficia't d'un 15% de descompte en el lloguer del teu cotxe i accedeix a una àmplia gamma de vehicles.

Descompte ja aplicat en el preu de la reserva i no acumulable a altres ofertes i promocions.

Accedeix-hi aquí
Grecia, Semana Santa 2023

Turquia Primavera-tardor 2024

Halcón viajes

Gaudeix d'uns dies de somni a Turquia, visitant Istanbul, Ankara i Capadòcia. Viatge de 9 dies i 8 nits en hotels de 4 estrelles.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, indicant que ets accionista de CaixaBank.

Preus i sortides

Consulta totes les ofertes exclusives vigents

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.