Newsletter març 2022

01 CaixaBank al detall

Junta General Ordinària d'Accionistes 2022

La Junta General d'Accionistes de CaixaBank és el màxim òrgan de representació i participació dels accionistes en la Societat.

El pròxim 8 d'abril de 2022 se celebrarà, molt probablement, en segona convocatòria, a la Sala d’Arcs del Museu de les Ciències de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, la Junta General Ordinària d'Accionistes 2022.

També es podrà assistir a la Junta General de manera telemàtica, mitjançant connexió remota i en temps real.

8 abril de 202211:00 h (hora peninsular)

Av. Professor López Piñero, 7València

Assistència telemàtica

Què es decideix en una
Junta General d'Accionistes?

Les juntes d'accionistes se celebren per deliberar i decidir sobre assumptes rellevants de la companyia, entre els quals destaquen:

Valorar la gestió de la societat.

Nomenar, ratificar o cessar els membres del Consell d'Administració.

Aprovar els comptes de l'exercici anterior i la proposta d'aplicació del resultat.

Nomenar els auditors de comptes.

Aprovar l'augment o la reducció del capital social.

Autoritzar l'adquisició d'accions pròpies.

Aprovar la modificació dels estatuts socials que regeixen el funcionament de la companyia.

Aprovar el sistema de retribució dels consellers i/o alts directius, quan consisteixi en el lliurament d'accions de la societat o estigui referenciat al seu valor.

Aprovar l'emissió d'obligacions o altres valors negociables.

Aprovar la fusió, escissió o transformació de la societat.

La Junta General d'Accionistes pot ser ordinària o extraordinària:

Junta ordinària

S'ha de celebrar un cop a l'any, dins els sis primers mesos de cada exercici, per tractar-hi, almenys, l'aprovació dels comptes anuals, la distribució de beneficis i la gestió del Consell.

Junta extraordinària

Es pot celebrar en qualsevol moment, sempre que es convoqui adequadament, amb la finalitat de tractar-hi qualsevol assumpte rellevant per a la companyia.

Drets relatius a la Junta General d'Accionistes de CaixaBank

Dret d'informació

A partir de la data de publicació de cada convocatòria, els accionistes tindran dret a consultar al web de la Societat, examinar al domicili social i, en els casos en què sigui legalment procedent, sol·licitar el lliurament o enviament gratuït de la documentació que correspongui.

Dret d'assistència

Podran assistir físicament o telemàticament a la Junta General els accionistes que siguin titulars d'un mínim de mil accions, a títol individual o en agrupació amb altres accionistes, sempre que les tinguin inscrites al registre corresponent d'anotacions en compte amb almenys cinc dies d'antelació a l'assenyalat per a la celebració de la Junta.

Els accionistes que assisteixin físicament a la Junta General hauran de disposar de la targeta d'assistència emesa per CaixaBank o per les entitats en què tinguin dipositades les seves accions. També podran assistir-hi de manera remota i en temps real a través de la Plataforma d'Assistència Telemàtica habilitada, en els termes que s'indiquin en l'anunci de convocatòria.

Representació i vot a distància previ

Els accionistes que no assisteixin a la Junta General podran fer-se representar per mitjà d'una altra persona perquè hi assisteixi i voti en nom seu. Per fer-ho, hauran de tenir inscrita la titularitat de les seves accions al registre corresponent d'anotacions en compte amb almenys cinc dies d'antelació a l'assenyalat per a la celebració de la Junta. El representant haurà de ser titular i/o representar un o diversos accionistes titulars, de manera conjunta, d'un nombre mínim de mil accions.

Els accionistes podran emetre el seu vot mitjançant comunicació electrònica o per correspondència postal de forma prèvia a la celebració de la Junta, cas en el qual no caldrà disposar d'un mínim de mil accions.

Accedeix a tota la documentació disponible i segueix la retransmissió en directe (streaming) de la Junta General Ordinària d'Accionistes 2022 a través del web corporatiu de CaixaBank.

Saps com funciona una Junta General d'Accionistes?

En el vídeo següent t'expliquem, de manera resumida, què és i com funciona una Junta General d'Accionistes, el principal òrgan de govern corporatiu d'una societat.

02 L'acció deCaixaBank

Evolució de l'acció

2,642€

Tancament a 04-03-2022

12,7%

Respecte a la setmana
anterior
(25-02-2022)

9,4%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2021)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs
IBEX 35
Bancs
zona euro
Última setmana -12,7% -9,0% -12,9% -18,7%
Mes en curs -7,2% -10,4% -12,0% -23,9%
El 2022 9,4% -11,4% -4,1% -19,4%
Últims 12 mesos 6,0% -7,6% 0,9% -6,3%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

21.296

Capitalització borsària

Milions d’euros

21,8

Volum negociat1

Milions d’accions

34,9%

Volatilitat

12 mesos

7,5x

PER 2022

Vegades

0,60x

P/ Valor teòric comptable2

1,0%

Rendibilitat del dividend3

0,31

Benefici per acció4

3,43

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 04-03-2022 i VTC a tancament del 2021.

3. Segons dividend pagat a càrrec a l’exercici 2020.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 03-03-2022. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

El mes de febrer es va caracteritzar pels esdeveniments següents:

La incursió de Rússia a Ucraïna desferma el risk-off en els mercats financers.

El començament del conflicte bèl·lic ha arribat en un moment en què la inflació i la incertesa sobre el ritme de pujades dels tipus d'interès per part de la Reserva Federal dels EUA (Fed) dominaven l'actualitat dels mercats financers. Amb l'augment del risc geopolític s'ha obert un nou escenari de més incertesa, ja que s'hi han afegit noves incògnites en matèria econòmica, financera i política. Respecte dels mercats financers, aquesta conjuntura va provocar un brusc increment de la volatilitat i de l'aversió al risc. Això no obstant, després que es conegués la bateria de sancions imposades per Occident a Rússia, els mercats de renda de variable van reaccionar positivament i s'hi van registrar pujades importants. Tanmateix, aquest ral·li del final de la setmana no va evitar que els principals índexs borsaris presentessin pèrdues en el conjunt de l'última setmana de febrer, importants sobretot en els índexs europeus: EuroStoxx 50, – 2,5%; DAX, – 3,2%; IBEX 35, – 1,2% i PSI 20, – 2,4%.

Els indicadors dels EUA continuen mostrant un panorama mixt durant el primer trimestre de 2022.

L'índex de sentiment empresarial compost (PMI) va augmentar significativament al febrer, fins als 56,0 punts (51,1 al gener), a causa d'un increment tant del component de manufactures com del de serveis. La millora de la situació sanitària durant el mes va estimular les vendes empresarials. Amb tot, l'indicador també va mostrar que les tensions inflacionistes encara estan lluny d'esvair-se. Al contrari, l'índex manufacturer elaborat per la Fed de Richmond es va moderar durant el mes, com també ho va fer l'índex de sentiment del consumidor elaborat pel Conference Board. Fins i tot així, en el seu conjunt, els indicadors per al primer trimestre de 2022 encara són compatibles amb avenços positius del PIB estatunidenc en el tram inicial de l'any.

El conflicte russoucraïnès eclipsa la millora al febrer de les expectatives empresarials de la zona de l'euro.

Al febrer, l'Ifo alemany va millorar fins a un 98,9 (un 96 anterior), el sentiment econòmic per a la zona euro elaborat per la Comissió Europea va augmentar en 1,3 punts, fins al 114, i el PMI Markit va pujar a Alemanya (56,2 vs. 53,8), a França (57,4 vs. 52,7) i a la zona de l'euro (55,8 vs. 52,3), gràcies a la millora substancial de les expectatives de serveis. Tanmateix, aquestes enquestes es van tancar abans de la intervenció militar russa a Ucraïna. A més de l'augment de la incertesa i de l'efecte de les sancions, el canal més immediat de contagi per a la zona de l'euro és l'energètic, atès que Rússia subministra més del 46% del gas i del 30% del cru que importa la zona euro. És força probable que l'alça dels preus de l'energia provoqui una revisió a la baixa en la previsió de creixement per a la zona de l'euro i a l'alça la de la inflació, per bé que encara és massa aviat per quantificar la magnitud d'aquestes revisions.

La facturació en el sector industrial i de serveis a Espanya es modera lleugerament al desembre, encara que tanca el quart trimestre de 2021 en positiu.

Així, doncs, el volum de negoci del sector industrial i de serveis va retrocedir un 1,4% i un 3,1% intermensual al desembre, respectivament. Malgrat el retrocés, el conjunt del trimestre va tancar clarament en positiu, amb avenços intertrimestrals del 7,4% en el sector industrial i del 6,4% en el de serveis. Amb relació al mateix mes de 2019, ambdós indicadors es van mantenir àmpliament per sobre dels nivells precrisi (10,2% i 4,7%, respectivament).
Per part seva, el sector immobiliari va viure una recuperació vigorosa durant l'any 2021. Per al conjunt de l'any, el preu va avançar un 2,1%, després del retrocés de l'1,1% del 2020, i les compravendes d'habitatge van créixer un 35% interanual (un 12% respecte del 2019), tancant l'any 2021 amb unes 565.000 operacions.
Finalment, la inflació general es va situar al gener en el 6,1%, una dècima per sobre del que havia avançat l'INE el passat dia 31 de gener i quatre dècimes per sota del registre de desembre.

Remuneració a l'accionista exercici 2021

El Consell d'Administració de CaixaBank ha acordat proposar, a la propera Junta General d'Accionistes, la distribució d'un dividend en efectiu de 0,1463 euros bruts per acció, equivalent al 50% del benefici net consolidat, ajustat pels impactes extraordinaris relacionats amb la fusió amb Bankia S.A., que s'abonarà durant el pròxim mes d'abril.

0,1463€ bruts/acció

Abril
2022
Més informació

Remuneración al accionista ejercicio 2020

03 Avantatges per a accionistes

Participa en la Junta General Ordinària d'Accionistes 2022: vota o delega el teu vot i col·labora en un projecte solidari d'UNICEF

Vota o delega el teu vot a través dels canals habilitats i contribueix al projecte que UNICEF desenvolupa a Mali per a l'accés a una educació infantil inclusiva i de qualitat.

Per cada accionista que participi en la Junta General d'Accionistes 2022, CaixaBank donarà 3 € al projecte d'educació infantil que UNICEF duu a terme a Mali.

CaixaBank farà el donatiu per cada accionista que participi en la Junta, independentment del nombre d'accions de les quals sigui titular. L'aportació mínima de CaixaBank a UNICEF serà de 30.000 € i la màxima, de 100.000 €.

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

15% dte.Lloguer de cotxes

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-01-2023

Beneficia't d'un 15% de descompte en el lloguer del teu cotxe i accedeix a una àmplia gamma de vehicles.

Descompte ja aplicat en el preu de la reserva i no acumulable a altres ofertes i promocions.

 

Estambul Semana Santa

Croàcia i Bòsnia Setmana Santa 2022

Gaudeix d'una Setmana Santa de somni visitant el millor de Croàcia i Bòsnia. Viatge de 8 dies en hotels de tres/quatre estrelles i règim de mitja pensió.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, indicant que ets accionista de CaixaBank.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.