Newsletter Setembre 2023

Caixabank Accionistas

Actualitat Caixabank

Resultats
Primer semestre 2023

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 2.137 milions d'euros durant el primer semestre de 2023, fet que suposa un increment del 35,8% en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

La fortalesa financera i la recuperació d'una rendibilitat raonable permeten que l'entitat pugui anunciar la seva intenció d'implementar un nou programa de recompra d'accions per un import de 500 milions d'euros, que es preveu que comenci abans del final de 2023, subjecte a l'aprovació regulatòria perceptiva.

Missatges principals

Volum de negoci

Fort dinamisme de l'activitat comercial, amb un volum de negoci de 991.776 milions d'euros i uns actius totals de 625.597 milions d'euros.

Missatges principals

Gestió del risc

La ràtio de morositat continua en mínims històrics i se situa en el 2,6%, amb una ràtio de cobertura del 76%.

Missatges principals

Solvència

Privilegiada posició en liquiditat i solvència, amb més de 146.646 milions d'euros d'actius líquids i una còmoda ràtio de capital del 12,5%.

Missatges principals

RENDIBILITAT

Millora de la rendibilitat sobre els fons propis (ROE), que arriba al 10,2%, mentre que la ràtio d'eficiència (12 mesos) baixa i se situa en el 45,7%.

2.137 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

Actualidad Caixabank

Compte de resultats del Grup CaixaBank

En milions d'euros 1S   
2023
1S   
2022
1
Variació
interanual
Marge d'interessos 4.624 2.979 55,2%
Comissions netes 1.846 1.928 (4,2%)
Resultat del servei d'assegurances 501 422 18,5%
Resultat de participades 290 243 19,5%
Resultat d’operacions financeres 143 244 (41,5%)
Altres productes i càrregues d'explotació (730) (396) 84,1%
Marge brut 6.673 5.420 23,1%
Despeses d'administració i amortització recurrents (2.894) (2.773) 4,3%
Despeses d'administració i amortització extraord. (5) (23) (77,2%)
Marge d'explotació 3.774 2.623 43,9%
Pèrdues deteriorament actius financ. i altres (556) (465) 19,5%
Ben./pèrdues en baixa d'actius i altres (64) (36) 79,7%
Impostos, minoritaris i altres (1.017) (548) 85,3%
Resultat atribuït al Grup 2.137 1.573 35,8%


1. Correspon al compte de resultats de 2022 reexpressat després de l'entrada en vigor de la NIIF17 i la NIIF9.

Ingresos

01

Ingressos

Durant el primer semestre, els ingressos core1 creixen un 31,3% en taxa interanual fins a assolir els 7.110 milions d'euros. Hi destaca l'evolució del marge d'interessos, que se situa en els 4.624 milions d'euros, un 55,2% més que un any abans. El creixement del marge d'interessos, unit a la millora del resultat del servei d'assegurances (+18,5%) i dels ingressos de participades de bancassegurances (+59,2%), compensen la caiguda de les comissions (-4,2%). El marge brut assoleix els 6.673 milions d'euros, amb un increment del 23,1% respecte del mateix període de l'any anterior.

1. Inclou marge d'interessos + comissions netes + altres ingressos d'assegurances (incloent-hi el resultat del servei d'assegurança i la posada en equivalència d'SCA i altres participacions de bancassegurances).

02

Despeses

Les despeses d'administració i amortització recurrents s'incrementen un 4,3% en taxa interanual com a conseqüència de l'impacte de nous projectes de transformació i la pressió inflacionista. En particular, les despeses de personal augmenten un 3,1%, les despeses generals creixen un 6,4% i les amortitzacions s'incrementen un 5,8%. Per part seva, la ràtio d'eficiència recurrent (sense incloure-hi despeses extraordinàries) torna a baixar fins a col·locar-se en el 45,7%.

03

Recursos

Els recursos totals de clients pugen a 627.824 milions d'euros (+2,7% l'any). Hi destaquen els actius sota gestió que se situen en els 156.111 milions d'euros gràcies a l'evolució favorable dels mercats i a unes subscripcions netes que arriben als 5.100 milions d'euros, amb un creixement especial dels fons d'inversió (+6,4%) i dels plans de pensions (+3,4%). Per part seva, el crèdit sa se situa en els 354.199 milions d'euros (+0,8% l'any). En concret, el creixement sostingut en la cartera de crèdit a empreses (+2,2%) i la bona evolució del crèdit al consum (+1,2%) han compensat el major despalanquejament en crèdit d'adquisició d'habitatge (-2,6%).

04

Provisions i cost del risc

CaixaBank disposa d'un fons col·lectiu de provisions que puja a 874 milions d'euros a 30 de juny i que ha experimentat una disminució de 264 milions, sobretot pel procés de recalibratge semestral dels models, però sense alterar el seu nivell global de cobertura. Al seu torn, els fons per a insolvències se situen en 7.880 milions d'euros, la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 76% i el cost del risc dels últims 12 mesos continua moderat, en el 0,27%.

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Juny 2023

12,5%

CET1

146.646MM€

En actius líquids

Ràtio CET11

Dades en % dels actius ponderats per risc

Solvencia y liquidez

1. Desembre de 2022, a partir de dades finals reportades. Les dades de juny 2023 són estimacions (prefinal COREP).

Qualitat de L’ ACTIU

Juny 2023

76%

Ràtio de cobertura

2,6%

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Calidad del activo

1. Dades del 2021 afectades per la incorporació de Bankia.

Entidad líder en el negocio de banca y seguros

Entitat líder en el negoci de banca i assegurances

Quotes de mercat en productes clau-Espanya1

23,9%

Crèdits a llars i empreses

29,5%

Estalvi a llarg termini2

19,9%

Crèdits al consum

24,1%

Fons d’inversió

25,0%

Dipòsits de llars i empreses

33,8%

Plans de pensions

31,3%

Facturació targetes

1. Última informació disponible. Quotes a Espanya. Font: Banc d'Espanya, Seguretat Social, INVERCO, ICEA, Sistemes de targetes i mitjans de pagament. Quota de crèdits i dipòsits corresponents al sector privat resident. Quota Estalvi a llarg termini.

2. Quota combinada de fons d'inversió, plans de pensions i assegurances d'estalvi. Dada d'assegurances d'estalvi del sector, calculada a partir de l'evolució de total de les assegurances de vida.

20,1

milions de clients Espanya i Portugal

Acció i entorn macroeconòmic

Evolució de l'acció

3,555€

Tancament a 08-09-2023

3,6%

RESPECTE A LA SETMANA ANTERIOR (01-09-2023)

10,6%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2022)

Variació de les cotitzacions


CaixaBank

Ibex 35

Bancs Ibex 35

Bancs zona euro
Última setmana -3,6% -0,9% -3,4% -3,4%
Mes en curs -4,8% -1,5% -4,6% -3,9%
El 2023 -3,2% 13,8% 14,9% 11,9%
Últims 12 mesos 10,6% 18,3% 34,4% 31,9%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

26.670

Capitalització borsària Milions d’euros

10,8

Volum negociat1 Milions d’accions

33,4%

Volatilitat 12 mesos

6,2x

per 2023 Vegades

0,78x

P/ Valor teòric comptable2

6,5%

Rendibilitat del dividend3

0,58

Benefici per acció4

4,94

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 08-09-2023 i VTC a tancament del 1S2023.

3. Segons dividend pagat amb càrrec a l’exercici 2022.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 05-09-2023. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

La energía hace desacelerar la inflación de la eurozona en diciembre

La inflació a Espanya repunta a l'agost a causa de l'alça en els preus dels carburants

VEURE'N MÉS
'Permacrisis' y 'policrisis', nuevas voces que definen la situación económica actual

Resiliència de l'economia espanyola en la primera meitat de 2023, però amb desafiaments per a la segona

VEURE'N MÉS

T'interessa com a accionista

La energía hace desacelerar la inflación de la eurozona en diciembre

Remuneració a l'accionista

CaixaBank anuncia la seva intenció d'implementar un nou programa de recompra d'accions en el mercat

VEURE'N MÉS

Webinar Els tipus d'interès T'ho vas perdre?
Accedeix a l'esdeveniment en diferit

Noves activitats disponibles als centres CaixaForum

Ofertes i promocions

15% dto. Maletas

15% dte. Paradors

Gabol

Oferta vàlida fins al 31-12-2023

Gaudeix d'un 15% de descompte sobre la «Tarifa Parador» en règim d'allotjament, esmorzar i habitació estàndard als paradors de tot Espanya.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CPCECXBK en el moment de fer la reserva. Descompte no acumulable a altres ofertes o promocions.

Accedeix-hi aquí
Grecia, Semana Santa 2023

Turquia Tardor 2023

Halcón viajes

Gaudeix de l'encant otomà amb un viatge complet per Turquia que et permetrà descobrir paisatges emocionants, ruïnes impressionants i mesquites i palaus històrics. Viatge de 8 dies en hotels de 4 estrelles.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, indicant que ets accionista de CaixaBank.

Preus i sortides

Consulta totes les ofertes exclusives vigents

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.