Newsletter Febrer 2023

Caixabank Accionistas

Actualitat Caixabank

Resultats
Exercici 2022

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 3.145 milions d'euros el 2022, un 29,7% més que en l'exercici anterior, tenint com a base perímetres homogenis, gràcies a la fortalesa comercial i a les sinergies de la integració.

Si es tenen en compte els impactes extraordinaris generats per la integració de Bankia, el resultat baixa un 39,8%, ja que el benefici el 2021 va ser de 5.226 milions d'euros (aportació positiva a efectes comptables del badwill i altres resultats extraordinaris associats a la fusió).

Missatges principals

Volum de negoci

Fort dinamisme de l'activitat comercial amb un volum de negoci de 970.456 milions d'euros i uns actius totals de 592.234 milions d'euros.

Missatges principals

Gestió del risc

La ràtio de morositat se situa en mínims històrics i baixa fins al 2,7%, amb una millora de la ràtio de cobertura de fins al 74%.

Missatges principals

Solvència

Gran fortalesa financera, amb una folgada posició de liquiditat (139.010 MM€) i sòlids nivells de capital (12,8% CET1).

Missatges principals

Dividend

La forta generació de resultats i la sòlida posició de capital permeten que el Consell proposi un dividend de 0,2306 euros bruts/acció amb càrrec a l'exercici 2022.

3.145 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

Actualidad Caixabank

Compte de resultats Grup CaixaBank

En milions d'euros
Exercici 2022

Exercici 2021
Variació interanual proforma
Marge d'interessos 6.916 6.422 7,7%
Comissions netes 4.009 3.987 0,6%
Ingressos assegurances 866 651 33,1%1
Resultat de participades 427 628 (32,0%)
Resultat d’operacions financeres 338 230 47,0%
Marge brut 11.594 10.985 5,5%
Despeses d’administració i amortització recurrents (6.020) (6.374) (5,6%)
Marge d'explotació 5.524 4.610 19,8%
Resultat atribuït al Grup 3.145 2.424 29,7%2

A efectes comparatius, es presenta l'evolució proforma; això és, considerant la contribució de Bankia el 1T21 i excloent-ne els impactes extraordinaris associats a la integració (badwill, acord laboral i altres despeses).

1. 2022, afectat per la consolidació de BKIA Vida des de l'1 de gener de 2022.

2. 2021, sense impacte d'extraordinaris associats a la integració.

Ingresos

01

Ingressos

Els resultats de 2022, que es comparen amb la suma proforma de Bankia i CaixaBank en l'exercici anterior sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió, reflecteixen la fortalesa de l'activitat comercial de l'entitat. Els ingressos core1 creixen un 5,8%, fins als 11.997 milions d'euros, impulsats per l'augment del 7,7% del marge d'interessos i del 33,1% dels ingressos i les despeses per contractes d'assegurances, amb uns ingressos per comissions en línia amb l'exercici anterior (+0,6%). Tot això ha compensat els ingressos més baixos en la línia de participades de Bancassegurances.

1. Inclou marge d'interessos + comissions netes + ingressos/despeses per contractes d'assegurances + posada en equivalència d'SCA + participacions en BPI Bancaseguros.

02

Despeses

Les despeses d'administració i amortització recurrents es redueixen un 5,6% en taxa interanual, fonamentades en la consecució de sinergies associades a la integració de Bankia, fet que permet un creixement del 19,8% en el marge d'explotació. El 2022 s'ha culminat el procés de sortides voluntàries de professionals en el marc de l'acord laboral, fet que es reflecteix en una caiguda del 8,1% de les despeses de personal en el conjunt de l'any. Al seu torn, les despeses generals es redueixen un 1,3% respecte de l'exercici anterior.

03

Recursos

Els recursos totals de clients se situen en els 609.133 milions d'euros, amb una caiguda de l'1,7% en el conjunt de l'any en considerar l'impacte de la volatilitat dels mercats. Sense tenir en compte aquest impacte negatiu en els productes d'estalvi a llarg termini, els recursos creixen un 1,1% gràcies a la captació neta de 6.888 milions d'euros. Per part seva, la cartera de crèdit sana (se n'exclouen els saldos dubtosos) creix un 3,3%, fins als 351.225 milions d'euros. En detall, la cartera sana d'empreses augmenta un 7,6% durant l'any, la de consum ho fa un 4,1% i la d'hipoteques repunta un 0,7%.

04

Provisions i cost del risc

CaixaBank disposa d'un fons col·lectiu de provisions que puja a 1.137 milions d'euros a 31 de desembre de 2022. Al seu torn, els fons per a insolvències se situen en els 7.867 milions d'euros al tancament de l'any, la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 74% —11 punts més que un any abans (63%)— i el cost del risc dels últims 12 mesos es manté en el 0,25%.

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Desembre 2022

12,8%

CET1

139.010MM€

En actius líquids

Ràtio CET11

Dades en % dels actius ponderats per risc

Solvencia y liquidez

1. Dades amb aplicació dels ajustos transitoris d'IFRS9.

Qualitat de L’ACTIU

Desembre 2022

74%

Ràtio de cobertura

2,7%

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Calidad del activo

1. Dades del 2021 afectades per la incorporació a Bankia.

Entidad líder en el negocio de banca y seguros

Entitat líder en el negoci de banca i assegurances

Quotes de mercat en productes clau-Espanya1

24,0%

Crèdits a llars i empreses

29,7%

Estalvi a llarg termini

19,8%

Crèdits al consum

24,5%

Fons d’inversió

24,8%

Dipòsits de llars i empreses

34,0%

Plans de pensions

30,7%

Facturació targetes

1. Última informació disponible. Quotes a Espanya. Font: Banc d'Espanya, Seguretat Social, INVERCO, ICEA, sistemes de targetes i mitjans de pagament. Quota de crèdits i dipòsits corresponents al sector privat resident. Quota Estalvi a llarg termini inclou Sa Nostra.

2. A Espanya. Clients persones físiques amb almenys un accés a la banca online de CaixaBank en els darrers 6 mesos.

20,2

milions de clients Espanya i Portugal

Líder en banca digital a Espanya

11,2

milions de clients digitals2

Acció i entorn macroeconòmic

Evolució de l'acció

3,970€

Tancament a 10-02-2023

2,6%

Respecte a la setmana anterior (03-02-2023)

8,1%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2022)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank Ibex 35 Bancs Ibex 35 Bancs zona euro
Última setmana 2,6% -1,2% -0,6% 1,1%
Mes en curs -2,4% 0,9% 3,5% 1,7%
El 2023 8,1% 10,8% 17,9% 17,8%
Últims 12 mesos 16,9% 2,6% 8,1% -2.7%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

29.783

Capitalització borsària Milions d’euros

12,9

Volum negociat 1 Milions d’accions

36,2%

Volatilitat 12 mesos

8,9x

per 2023 Vegades

0,87x

P/ Valor teòric comptable2

3,7%

Rendibilitat del dividend3

0,45

Benefici per acció4

4,43

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 10-02-2022 i VTC a tancament del 2022.

3. Segons dividend pagat amb càrrec a l’exercici 2021.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 09-02-2023. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

La energía hace desacelerar la inflación de la eurozona en diciembre

El BCE es compromet amb els 50 punts bàsics.

VEURE'N MÉS
'Permacrisis' y 'policrisis', nuevas voces que definen la situación económica actual

CaixaBank Research revisa a l'alça l'escenari econòmic de 2023.

Escoltar podcast

T'interessa com a accionista

La energía hace desacelerar la inflación de la eurozona en diciembre

Remuneració a
l'accionista
exercici 2022

VEURE'N MÉS

Formació sobre rodes: Psicologia de l'inversor

Noves activitats disponibles als centres CaixaForum

Ofertes i promocions

15% dto. Maletas

15% dte. Maletes

Gabol

Oferta vàlida fins al 31-05-2023

Gaudeix d'un 15% de descompte en una àmplia selecció de maletes, bosses i motxilles de la botiga online de Gabol.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK15 en el moment de fer la compra. Descompte aplicable a un import mínim de 50 €. No acumulable a altres ofertes o promocions.

Accedeix-hi aquí
Grecia, Semana Santa 2023

Grècia Setmana Santa 2023

Halcón viajes

Gaudeix d'una Setmana Santa diferent, visitant l'impressionant patrimoni artístic i monumental de la Grècia clàssica. Viatge de 6 dies i 5 nits en hotels de tres estrelles.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es indicant que ets accionista de CaixaBank.

Preus i sortides

Consulta totes les ofertes exclusives vigents

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.