Newsletter novembre 2023

Caixabank Accionistas

Actualitat Caixabank

Resultats
Gener - setembre 2023

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 3.659 milions d'euros entre gener i setembre de 2023, davant els 2.469 milions obtinguts durant el mateix període de 2022, fet que suposa un increment del 48,2%.

El sòlid resultat obtingut és fruit d'un context de normalització dels tipus d'interès, una bona dinàmica comercial i una gestió prudent del risc de crèdit.

Missatges principals

Volum de negoci

Intensa activitat comercial, amb un volum de negoci de 974.380 milions d'euros i uns actius totals de 619.323 milions d'euros.

Missatges principals

Gestió del risc

La ràtio de morositat continua en nivells continguts i se situa en el 2,7%, amb una ràtio de cobertura del 76%.

Missatges principals

Solvència

Elevada posició de liquiditat i solvència, amb més de 153.813 milions d'euros d'actius líquids i una còmoda ràtio de capital del 12,3%.

Missatges principals

RENDIBILITAT

Millora de la rendibilitat sobre els fons propis (ROE), que arriba a l'11,9%, mentre que la ràtio d'eficiència (12 mesos) torna a descendir i se situa en el 42,6%.

3.659 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

Actualidad Caixabank

Compte de resultats del Grup CaixaBank1

En milions d'euros 9M   
2023
9M   
2022
Variació
interanual
Marge d'interessos 7.364 4.582 60,7%
Comissions 2.741 2.896 (5,3%)
Resultat del servei d'assegurances 798 658 21,2%
Resultat de participades 391 324 20,8%
Resultat d’operacions financeres 215 318 (32,5%)
Altres productes i càrregues d'explotació (818) (486) 68,5%
Marge brut 10.689 8.292 28,9%
Despeses d'administració i amortització recurrents (4.365) (4.149) 5,2%
Despeses d'administració i amortització extraord. (9) (35) (73,8%)
Marge d'explotació 6.315 4.109 53,7%
Pèrdues deteriorament actius financ. i altres (933) (671) 39,0%
Ben./pèrdues en baixa d'actius i altres (88) (56) 58,6%
Impostos, minoritaris i altres (1.635) (912) 79,2%
Resultat atribuït al Grup 3.659 2.469 48,2%


1. Correspon al compte de resultats de 2022 reexpressat després de l'entrada en vigor de la NIIF17 i la NIIF9.

Ingresos

01

Ingressos

Durant els nou primers mesos de l'any, els ingressos core1 creixen un 34,3% en taxa interanual, fins a arribar als 11.128 milions d'euros, impulsats pel marge d'interessos que augmenta un 60,7% respecte del mateix període de 2022. L'evolució d'aquesta partida, juntament amb el resultat del servei d'assegurança (+21,2%) i els ingressos de participades de bancassegurances (+47,6%), compensen la caiguda de la partida de comissions netes (-5,3%), afectada per l'eliminació de les comissions de custòdia de dipòsits de grans empreses i les bonificacions aplicades en els programes de fidelització de clients. El marge brut assoleix els 10.689 milions d'euros, amb un increment del 28,9% respecte del mateix període de l'any anterior.

1. Inclou marge d'interessos + comissions netes + altres ingressos d'assegurances (incloent-hi el resultat del servei d'assegurança i la posada en equivalència de SCA i altres participacions de bancassegurances).

02

Despeses

Les despeses d'administració i amortització recurrents s'incrementen un 5,2% en taxa interanual. En particular, les despeses de personal augmenten un 4,7%. Les despeses generals creixen un 6,1% per la pressió inflacionista i per l'impacte de nous projectes de transformació de l'entitat, que també expliquen el creixement d'un 6,0% de les amortitzacions. Per la seva banda, la ràtio d'eficiència recurrent torna a baixar fins a situar-se en el 42,7%.

03

Recursos i crèdit

Els recursos totals de clients pugen a 619.323 milions d'euros (+1,3% l'any), afavorits per la contractació de productes d'estalvi a llarg termini. En aquest sentit, els actius sota gestió arriben als 155.264 milions d'euros impulsats per les subscripcions netes positives en fons d'inversió i carteres. Per part seva, el crèdit sa se situa en els 345.388 milions d'euros, amb una lleugera caiguda de l'1,7% des que va començar l'any. L'evolució de la cartera d'empreses i consum compensa el descens del crèdit d'adquisició d'habitatge (-3,9% l'any), com a conseqüència de les amortitzacions i la menor producció en un context de pujada de tipus d'interès.

04

Provisions i cost del risc

CaixaBank disposa d'un fons col·lectiu de provisions que puja a 874 milions d'euros a 30 de setembre de 2023 i que ha experimentat una disminució de 264 milions, sobretot pel procés de recalibratge semestral dels models, però sense alterar el seu nivell global de cobertura. La ràtio de cobertura s'incrementa fins al 76% i el cost del risc dels últims 12 mesos se situa en el 0,30% (el cost de risc dels 9 primers mesos de l'any anualitzat és de 0,25%). Al seu torn, els fons per a insolvències se situen en 7.725 milions d'euros, dels quals uns 1.100 milions no estan assignats a crèdits específics.

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Setembre 2023

12,3%

CET1

153.813MM€

En actius líquids

Ràtio CET11

Dades en % dels actius ponderats per risc

Solvencia y liquidez

1. Desembre de 2022, a partir de dades finals reportades. Les dades de setembre 2023 són estimacions (prefinal COREP).

2. A efectes de les ràtios de solvència, el programa de recompra d'accions es descompta ja íntegrament del capital (import màxim 500MM€), malgrat que l'execució total encara no ha finalitzat.

Qualitat de L’ ACTIU

Setembre 2023

76%

Ràtio de cobertura

2,7%

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Calidad del activo

1. Dades del 2021 afectades per la incorporació de Bankia.

Entidad líder en el negocio de banca y seguros

Entitat líder en el negoci de banca i assegurances

Quotes de mercat en productes clau-Espanya1

23,7%

Crèdits a llars i empreses

29,5%

Estalvi a llarg termini2

19,8%

Crèdits al consum

23,9%

Fons d’inversió

24,9%

Dipòsits de llars i empreses

34,3%

Plans de pensions

31,2%

Facturació targetes

1. Última informació disponible. Quotes a Espanya. Font: Banc d'Espanya, Seguretat Social, INVERCO, ICEA, Sistemes de targetes i mitjans de pagament. Quota de crèdits i dipòsits corresponents al sector privat resident. Quota Estalvi a llarg termini.

2. Quota combinada de fons d'inversió, plans de pensions i assegurances d'estalvi. Dada d'assegurances d'estalvi del sector, calculada a partir de l'evolució de total de les assegurances de vida.

20

milions de clients Espanya i Portugal

Acció i entorn macroeconòmic

Evolució de l'acció

3,786€

Tancament a 03-11-2023

0,4%

RESPECTE A LA SETMANA ANTERIOR (27-10-2023)

3,1%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2022)

Variació de les cotitzacions


CaixaBank

Ibex 35

Bancs Ibex 35

Bancs zona euro
Última setmana -0,4% 4,2% 2,6% 3,5%
Mes en curs 0,0% -1,4% 0,0% -1,0%
El 2023 3,1% 12,9% 23,5% 15,5%
Últims 12 mesos 12,4% 18,1% 33,3% 24,2%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

28.403

Capitalització borsària Milions d’euros

10,7

Volum negociat1 Milions d’accions

31,9%

Volatilitat 12 mesos

6,2x

per 2023 Vegades

0,80x

P/ Valor teòric comptable2

6,1%

Rendibilitat del dividend3

0,61

Benefici per acció4

5,18

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 03-11-2023 i VTC a tancament del 9M2023.

3. Segons dividend pagat amb càrrec a l’exercici 2022.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 31-10-2023. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

CaixaBank líder en financiación verde en Europa

Banc Central Europeu (BCE):
acció en la inacció

VEURE'N MÉS

T'interessa com a accionista

La energía hace desacelerar la inflación de la eurozona en diciembre

Nou sorteig per a accionistes

Participa-hi i podràs guanyar un dels 3 televisors Samsung NEO QLED QN93B 65” que sortegem

VEURE'N MÉS

Formació sobre rodes La funció del director financer en un banc

Nou podcast Testament: la importància d'una bona planificació patrimonial

Ofertes i promocions

15% dto. Maletas

30% dte. Estris de cuina

Gabol

Oferta vàlida fins al 29-02-2024

Gaudeix d'un 30% de descompte en els quatre productes exclusius de Mundo Foodie Cloen: Air fryer, olla de pressió programable, graella i paella antiscracth.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de la compra.

Accedeix-hi aquí
Grecia, Semana Santa 2023

Punta Cana Hivern 2024

Halcón viajes

Gaudeix d'uns dies de plaer i descans a l'espectacular Punta Cana, coneguda per les seves fabuloses platges i els seus meravellosos paisatges. Viatge de 9 dies en hotel de 5 estrelles i règim de tot inclòs.

Informació i reserves

Telèfon: 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, indicant que ets accionista de CaixaBank.

Preus i sortides

Consulta totes les ofertes exclusives vigents

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.