[Línies estratègiques]

Pla Estratègic 2015-2018

L’entorn previst per als propers anys està caracteritzat per una recuperació econòmica gradual, el manteniment dels tipus d’interès en nivells baixos, l’arrencada de la unió bancària i la presència imparable de la tecnologia i de la innovació en les relacions amb els clients.

A més, cal assenyalar també dos impactes de la crisi financera i la recessió que hi està associada, encara presents en el sistema financer espanyol: la baixa rendibilitat i, més important encara, l’encara minvada reputació entre el públic.

En aquest context, i a partir d’una anàlisi de fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats, CaixaBank ha definit cinc línies estratègiques per al període 2015-2018. Amb la consecució d’aquests objectius, el Grup es consolidarà com una entitat que genera valor sostenible als seus accionistes, reconeguda per la seva excel·lència en el servei i pel seu compromís social, i líder en la digitalització de la banca i en l’aprofitament de les noves tecnologies al servei del client.