L’Informe Corporatiu Integrat ofereix una panoràmica sobre el model de gestió i l'estratègia de CaixaBank en matèria econòmica, financera, social, ambiental i de govern corporatiu.

La informació no financera inclosa en aquest informe ha estat verificada per Deloitte, segons els termes expressats en el seu informe de verificació independent. La informació econòmica i financera s’ha obtingut dels Comptes Anuals 2015 auditats del Grup CaixaBank.