Informe Corporatiu Integrat
Menu

Carta del Vicepresident i Conseller Delegat

El 2013 ha estat un any marcat per una millora de la confiança i de les expectatives econòmiques, tot i que s'han mantingut les pressions sobre el sistema financer. En aquest entorn, CaixaBank ha aconseguit millorar la seva posició competitiva i reforçar la fortalesa del seu balanç, i d'aquesta manera ha establert les bases per a un creixement eficient, solvent i rendible.

La intensa gestió comercial ha permès aconseguir uns resultats molt sòlids en un any en el qual, a més, s'han finalitzat les integracions tecnològiques de Banca Cívica i Banc de València. Tot això ha permès avançar els objectius de creixement marcats en el nostre Pla Estratègic i mantenir una remuneració atractiva per als nostres accionistes.

CaixaBank és, avui dia, la primera entitat en banca minorista d'Espanya, amb una quota de mercat del 14,6% per volum de negoci. Per al banc, és prioritari mantenir l'esforç en la qualitat de servei. Per això, disposem de més de 31.000 professionals, la xarxa d'oficines, caixers i TPV més extensa del mercat espanyol, i un servei de banca on-line, mòbil i electrònica líder i reconegut pel seu caràcter innovador.

Al llarg de l'any, hem millorat la nostra posició respecte de la majoria de productes de banca minorista. També hem reforçat el capital (ràtio core capital en virtut de l'acord Basilea II del 12,9%) i la liquiditat (60.762 milions d'euros, 7.670 milions d'euros més que l'any 2012) i hem continuat destacant la gestió anticipada i adequada dels riscos (cobertura de dubtosos del 61%).

A més, el banc ha demostrat, novament, la seva capacitat per generar ingressos: el marge brut s'ha situat en 6.632 milions d'euros gràcies a la bona evolució del negoci bancari. D'altra banda, s'ha optimitzat l'estructura del Grup i s'ha accelerat la captura de sinergies, la qual cosa ha contribuït a un control eficient dels costos. Gràcies a això, hem registrat dotacions i sanejaments importants.

La combinació d'aquests factors –qualitat del servei, innovació, fortalesa comercial i financera, i capacitat per generar ingressos– és, sens dubte, la millor manera d'assegurar el caràcter sostenible a llarg termini del nostre projecte.

Continuarem treballant per generar valor per als nostres grups d'interès i per continuar creixent, sent fidels als nostres valors de lideratge, confiança i compromís social.

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Carta del Vicepresident i Conseller Delegat

El 2013 ha estat un any marcat per una millora de la confiança i de les expectatives econòmiques, tot i que s'han mantingut les pressions sobre el sistema financer. En aquest entorn, CaixaBank ha aconseguit millorar la seva posició competitiva i reforçar la fortalesa del seu balanç, i d'aquesta manera ha establert les bases per a un creixement eficient, solvent i rendible.

La intensa gestió comercial ha permès aconseguir uns resultats molt sòlids en un any en el qual, a més, s'han finalitzat les integracions tecnològiques de Banca Cívica i Banc de València. Tot això ha permès avançar els objectius de creixement marcats en el nostre Pla Estratègic i mantenir una remuneració atractiva per als nostres accionistes.

CaixaBank és, avui dia, la primera entitat en banca minorista d'Espanya, amb una quota de mercat del 14,6% per volum de negoci. Per al banc, és prioritari mantenir l'esforç en la qualitat de servei. Per això, disposem de més de 31.000 professionals, la xarxa d'oficines, caixers i TPV més extensa del mercat espanyol, i un servei de banca on-line, mòbil i electrònica líder i reconegut pel seu caràcter innovador.

Al llarg de l'any, hem millorat la nostra posició respecte de la majoria de productes de banca minorista. També hem reforçat el capital (ràtio core capital en virtut de l'acord Basilea II del 12,9%) i la liquiditat (60.762 milions d'euros, 7.670 milions d'euros més que l'any 2012) i hem continuat destacant la gestió anticipada i adequada dels riscos (cobertura de dubtosos del 61%).

A més, el banc ha demostrat, novament, la seva capacitat per generar ingressos: el marge brut s'ha situat en 6.632 milions d'euros gràcies a la bona evolució del negoci bancari. D'altra banda, s'ha optimitzat l'estructura del Grup i s'ha accelerat la captura de sinergies, la qual cosa ha contribuït a un control eficient dels costos. Gràcies a això, hem registrat dotacions i sanejaments importants.

La combinació d'aquests factors –qualitat del servei, innovació, fortalesa comercial i financera, i capacitat per generar ingressos– és, sens dubte, la millor manera d'assegurar el caràcter sostenible a llarg termini del nostre projecte.

Continuarem treballant per generar valor per als nostres grups d'interès i per continuar creixent, sent fidels als nostres valors de lideratge, confiança i compromís social.