Informe Corporatiu Integrat
Menu
 
Passats tres anys des de l’inici del Pla Estratègic 2011-2014, s’han assolit bona part dels objectius establerts gràcies a una gestió exigent, l’esforç continu de la plantilla i la integració de Banca Cívica i de Banc de València.

La reforma del sistema financer ha suposat una nova configuració del mapa bancari, en el qual CaixaBank té un lideratge sòlid. En un any, el 2013, amb un entorn macroeconòmic, de competitivitat i regulador complex, el banc ha realitzat un esforç important en sanejaments, i ha millorat la seva elevada solvència i liquiditat. 

Tal com s’havia previst en el moment de l’aprovació inicial, a principis del 2013 el Grup va actualitzar el Pla Estratègic, que engloba nou línies i projectes transversals, que estan gestionats per equips de diverses àrees i han de permetre assolir els reptes plantejats.

En aquesta actualització, per tal d’adaptar el Pla Estratègic al nou entorn, s’han mantingut els mateixos principis de creixement sostenible que defineixen CaixaBank:

  • Prioritzar la reputació i la qualitat de servei a partir d’uns valors i uns principis d’actuació sòlids.

  • Fer èmfasi en la rendibilitat ajustada al risc.

  • Continuar aprofundint en la diversificació mitjançant el negoci d’empreses, la internacionalització i la innovació.

 

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU
 
Passats tres anys des de l’inici del Pla Estratègic 2011-2014, s’han assolit bona part dels objectius establerts gràcies a una gestió exigent, l’esforç continu de la plantilla i la integració de Banca Cívica i de Banc de València.

La reforma del sistema financer ha suposat una nova configuració del mapa bancari, en el qual CaixaBank té un lideratge sòlid. En un any, el 2013, amb un entorn macroeconòmic, de competitivitat i regulador complex, el banc ha realitzat un esforç important en sanejaments, i ha millorat la seva elevada solvència i liquiditat. 

Tal com s’havia previst en el moment de l’aprovació inicial, a principis del 2013 el Grup va actualitzar el Pla Estratègic, que engloba nou línies i projectes transversals, que estan gestionats per equips de diverses àrees i han de permetre assolir els reptes plantejats.

En aquesta actualització, per tal d’adaptar el Pla Estratègic al nou entorn, s’han mantingut els mateixos principis de creixement sostenible que defineixen CaixaBank:

  • Prioritzar la reputació i la qualitat de servei a partir d’uns valors i uns principis d’actuació sòlids.

  • Fer èmfasi en la rendibilitat ajustada al risc.

  • Continuar aprofundint en la diversificació mitjançant el negoci d’empreses, la internacionalització i la innovació.