Informe Corporatiu Integrat
Menu

 

CaixaBank aposta per un model de banca universal proper, innovador, de qualitat i amb una proposta de valor personalitzada, que es complementa amb un sistema líder de distribució multicanal. El banc aposta també per diversificar-se en l’àmbit internacional, a través de la presència directa i d’aliances estratègiques amb bancs participats.

 

Un banc líder

 

L’any 2013, CaixaBank s’ha consolidat com l’entitat líder del mercat espanyol, gràcies a una intensa activitat comercial i a la incorporació del negoci de Banca Cívica i Banc de València, que ha permès reforçar la presència regional. 

Disposa d’una gran base de clients (un de cada quatre espanyols) i ocupa la primera posició en el rànquing dels principals productes minoristes, amb guanys generalitzats i sostinguts de quotes de mercat. 

A través de VidaCaixa, lidera el mercat espanyol d’assegurances de vida i pensions, amb 3,6 milions de clients i més de 50.000 milions d’euros en recursos gestionats.

 

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

 

CaixaBank aposta per un model de banca universal proper, innovador, de qualitat i amb una proposta de valor personalitzada, que es complementa amb un sistema líder de distribució multicanal. El banc aposta també per diversificar-se en l’àmbit internacional, a través de la presència directa i d’aliances estratègiques amb bancs participats.

 

Un banc líder

 

L’any 2013, CaixaBank s’ha consolidat com l’entitat líder del mercat espanyol, gràcies a una intensa activitat comercial i a la incorporació del negoci de Banca Cívica i Banc de València, que ha permès reforçar la presència regional. 

Disposa d’una gran base de clients (un de cada quatre espanyols) i ocupa la primera posició en el rànquing dels principals productes minoristes, amb guanys generalitzats i sostinguts de quotes de mercat. 

A través de VidaCaixa, lidera el mercat espanyol d’assegurances de vida i pensions, amb 3,6 milions de clients i més de 50.000 milions d’euros en recursos gestionats.