Informe Corporatiu Integrat
Menu

Fortaleses financeres

 

Un nivell excel·lent de liquiditat

A 31 de desembre de 2013, la liquiditat del Grup arriba als 60.762 milions d’euros (un 17,9% del total de l’actiu), de disponibilitat immediata. Augmenta en 7.670 milions d’euros, a causa de l’optimització dels actius líquids i la generació orgànica de liquiditat en el balanç. 

L’any 2013, la ràtio Loan to Deposits baixa en 18,2 punts percentuals fins a situar-se en el 109,9%, cosa que reflecteix la millora del gap comercial i de l’estructura de finançament. 

En un any de difícil accés als mercats majoristes, destaca l’èxit de les emissions de CaixaBank. El 2013 s’han col·locat 5.344 milions d’euros entre inversors institucionals, sobretot internacionals.

 

Sòlida estructura de capital

Una de les prioritats de l’any ha estat l’optimització del capital del banc. Sobre això, cal destacar que aquest any la capacitat de generació de capital ha suposat un increment de 193 punts bàsics de core capital. A 31 de desembre, el core capital a Basilea II assoleix el 12,9%.

  • Els recursos propis computables de CaixaBank arriben als 18.754 milions d’euros el desembre de 2013, 113 milions d’euros més que el desembre de 2012 (+0,6%).

  • Els actius ponderats per risc (APR) se situen en 129.110 milions d’euros. En la seva evolució durant l’any (menys 32.090 milions d’euros) incideixen sobretot el menor nivell d’activitat creditícia i la capacitat d’optimització del capital del Grup, que inclou l’aplicació de models interns a les carteres procedents de Banca Cívica. 

La ràtio total de capital arriba al 14,5% i els recursos propis computables excedeixen el nivell mínim regulador en 8.425 milions d’euros, que representen un 81,6%.

D’altra banda, el juny de 2013 es va aprovar la transposició comunitària de Basilea III, uns estàndards nous segons els quals es fixa una ràtio mínima de Common Equity Tier1 (CET1) del 7% al final del període transitori (l’any 2019). A 31 desembre de 2013, CaixaBank arriba a un CET1 BIS III de l’11,7% fully loaded (sense aplicar el període transitori). Considerant el període transitori, el CET1 de CaixaBank se situa en l’11,2%.

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Fortaleses financeres

 

Un nivell excel·lent de liquiditat

A 31 de desembre de 2013, la liquiditat del Grup arriba als 60.762 milions d’euros (un 17,9% del total de l’actiu), de disponibilitat immediata. Augmenta en 7.670 milions d’euros, a causa de l’optimització dels actius líquids i la generació orgànica de liquiditat en el balanç. 

L’any 2013, la ràtio Loan to Deposits baixa en 18,2 punts percentuals fins a situar-se en el 109,9%, cosa que reflecteix la millora del gap comercial i de l’estructura de finançament. 

En un any de difícil accés als mercats majoristes, destaca l’èxit de les emissions de CaixaBank. El 2013 s’han col·locat 5.344 milions d’euros entre inversors institucionals, sobretot internacionals.

 

Sòlida estructura de capital

Una de les prioritats de l’any ha estat l’optimització del capital del banc. Sobre això, cal destacar que aquest any la capacitat de generació de capital ha suposat un increment de 193 punts bàsics de core capital. A 31 de desembre, el core capital a Basilea II assoleix el 12,9%.

  • Els recursos propis computables de CaixaBank arriben als 18.754 milions d’euros el desembre de 2013, 113 milions d’euros més que el desembre de 2012 (+0,6%).

  • Els actius ponderats per risc (APR) se situen en 129.110 milions d’euros. En la seva evolució durant l’any (menys 32.090 milions d’euros) incideixen sobretot el menor nivell d’activitat creditícia i la capacitat d’optimització del capital del Grup, que inclou l’aplicació de models interns a les carteres procedents de Banca Cívica. 

La ràtio total de capital arriba al 14,5% i els recursos propis computables excedeixen el nivell mínim regulador en 8.425 milions d’euros, que representen un 81,6%.

D’altra banda, el juny de 2013 es va aprovar la transposició comunitària de Basilea III, uns estàndards nous segons els quals es fixa una ràtio mínima de Common Equity Tier1 (CET1) del 7% al final del període transitori (l’any 2019). A 31 desembre de 2013, CaixaBank arriba a un CET1 BIS III de l’11,7% fully loaded (sense aplicar el període transitori). Considerant el període transitori, el CET1 de CaixaBank se situa en l’11,2%.