Informe Corporatiu Integrat
Menu

Comitè de Direcció

A 31 de desembre de 2013

Isidro Fainé Casas

President

 

Juan María Nin Génova

Vicepresident i Conseller Delegat

 

 

Directores Generales

 

Antonio Massanell Lavilla

Mitjans

 

Tomás Muniesa Arantegui

Assegurances i Gestió d’Actius

 

Juan Antonio Alcaraz García

Negoci

 

Gonzalo Gortázar Rotaeche

Finances

 

Pablo Forero Calderón

Riscos

 

 

Directores Generales Adjuntos

 

Joaquín Vilar Barrabeig

Auditoria, Control Intern i Compliment Normatiu

 

Xavier Coll Escursell

Recursos Humans

 

Jaume Giró Ribas

Relacions Institucionals, Marca i RSC

 

Ignacio Álvarez-Rendueles Villar

Internacional

 

Directores Ejecutivos

 

Javier Pano Riera

Mercat de Capitals i Tresoreria

 

Ignacio Redondo Andreu

Assessoria Jurídica

 

Alejandro García-Bragado Dalmau

Secretari general

 

 

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Comitè de Direcció

A 31 de desembre de 2013

Isidro Fainé Casas

President

 

Juan María Nin Génova

Vicepresident i Conseller Delegat

 

 

Directores Generales

 

Antonio Massanell Lavilla

Mitjans

 

Tomás Muniesa Arantegui

Assegurances i Gestió d’Actius

 

Juan Antonio Alcaraz García

Negoci

 

Gonzalo Gortázar Rotaeche

Finances

 

Pablo Forero Calderón

Riscos

 

 

Directores Generales Adjuntos

 

Joaquín Vilar Barrabeig

Auditoria, Control Intern i Compliment Normatiu

 

Xavier Coll Escursell

Recursos Humans

 

Jaume Giró Ribas

Relacions Institucionals, Marca i RSC

 

Ignacio Álvarez-Rendueles Villar

Internacional

 

Directores Ejecutivos

 

Javier Pano Riera

Mercat de Capitals i Tresoreria

 

Ignacio Redondo Andreu

Assessoria Jurídica

 

Alejandro García-Bragado Dalmau

Secretari general