Informe Corporatiu Integrat
Menu

Línies estratègiques i projectes transversals

1 Servir el client amb el nivell màxim de qualitat

L'excel·lència en el servei és la nostra màxima prioritat, ja que és el pilar en què es fonamenta la nostra capacitat de lideratge i creixement. A CaixaBank entenem la relació amb els clients com una relació a llarg termini que ha de crear valor compartit. Per això, tractem no només d'aconseguir la seva satisfacció, sinó també d'implantar els seus suggeriments per millorar la nostra gestió.
El nostre projecte de Reforç Cultural garanteix la pervivència de la nostra cultura corporativa, d'acord amb els nostres valors i principis.

2 Desenvolupar l'acció empresarial segons els millors principis ètics i de bon govern

A CaixaBank ens reafirmem en el nostre compromís de desenvolupar l'acció empresarial basant-nos en els millors principis ètics i de bon govern, amb una comunicació externa transparent i un compromís social present en totes les nostres actuacions empresarials i socials.
El nostre projecte Advocacy Network reforça el nostre compromís social i la nostra forma diferent d'actuar en el mercat.

3 Mantenir el lideratge de la banca minorista a Espanya

A CaixaBank mantenim el nostre compromís de liderar el negoci minorista oferint el millor servei possible als nostres clients, buscant una relació de fidelització i augmentant l'equilibri del negoci a tots els territoris.
El nostre projecte Gestió d'Oficines reforça l'estratègia corporativa, amb l'impuls de l'excel·lència i la identificació de sinergies.

4 Diversificar el negoci donant suport a les empreses

Davant la nova dinàmica productiva i econòmica, a CaixaBank enfortim el nostre negoci i la vinculació amb les empreses. Es tracta d'una aposta per continuar diversificant els ingressos de l'entitat i reforçant el teixit productiu, tal com exigeix el nostre compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.
El nostre projecte Mesurament de la Rendibilitat contribueix a establir els criteris que permetin una interpretació correcta de la rendibilitat ajustada al risc.

5 Fer prevaler la fortalesa financera

Les nombroses pressions reguladores i la creixent morositat fan que la gestió de la liquiditat i la solvència siguin factors clau per al negoci. En aquest sentit, CaixaBank manté una gestió prudent i alhora exigent, la qual cosa la fa destacar com una de les entitats més sòlides del sistema financer espanyol.
El nostre projecte Gestió de la Morositat introdueix les millors pràctiques per millorar la productivitat.

6 Millorar la rendibilitat ajustada al risc

En els darrers anys, les entitats financeres han patit fortes tensions en els seus comptes de resultats. En aquest context, i per tal de fer front a les dificultats imposades pel mercat, a CaixaBank intentem optimitzar totes les línies de negoci per poder maximitzar-ne la rendibilitat, sense menyscabar, però, la qualitat de servei que ens caracteritza.
El nostre projecte Valora busca incrementar la productivitat a través de l'optimització dels processos que tenen oportunitats de millora.

7 Desenvolupament del lideratge directiu

La voluntat de millora i adaptació de CaixaBank es concreta en el foment d'una actitud activa en la comunicació, la cooperació i la col·laboració interna, com a vies per continuar creixent en un entorn financer canviant.
El nostre projecte Mapa de Riscos es basa en la col·laboració entre les diferents àrees de control per oferir una visió més precisa i sensible dels riscos del Grup.

8 Ser líders en innovació

A causa del canvi que s'ha produït en els últims anys en el sector financer, cal que a CaixaBank desenvolupem la nostra capacitat d'innovació per crear noves formes de negoci que s'adaptin a les necessitats canviants dels clients i al repte que plantegen els nous competidors. A CaixaBank som sensibles als canvis que es produeixen a la societat i, per aquest motiu, contínuament intentem plantejar la nostra activitat de manera diferent.
El nostre projecte Idees de Negoci desenvolupa nous models de negoci i noves fonts d'ingressos.

9 Avançar en la internacionalització

La globalització està redefinint els mercats, els negocis i les necessitats dels clients. Davant d'aquesta nova configuració de la realitat econòmica, a CaixaBank apostem per la internacionalització del negoci en economies amb un gran potencial de creixement, estrenyent la col·laboració amb els socis internacionals i facilitant l'expansió dels nostres clients.
El nostre projecte Expansió Internacional impulsa la col·laboració amb socis internacionals, per compartir les millors pràctiques i llançar projectes conjunts.

Informe Corporatiu Integrat
MENU

Línies estratègiques i projectes transversals

1 Servir el client amb el nivell màxim de qualitat

L'excel·lència en el servei és la nostra màxima prioritat, ja que és el pilar en què es fonamenta la nostra capacitat de lideratge i creixement. A CaixaBank entenem la relació amb els clients com una relació a llarg termini que ha de crear valor compartit. Per això, tractem no només d'aconseguir la seva satisfacció, sinó també d'implantar els seus suggeriments per millorar la nostra gestió.
El nostre projecte de Reforç Cultural garanteix la pervivència de la nostra cultura corporativa, d'acord amb els nostres valors i principis.

2 Desenvolupar l'acció empresarial segons els millors principis ètics i de bon govern

A CaixaBank ens reafirmem en el nostre compromís de desenvolupar l'acció empresarial basant-nos en els millors principis ètics i de bon govern, amb una comunicació externa transparent i un compromís social present en totes les nostres actuacions empresarials i socials.
El nostre projecte Advocacy Network reforça el nostre compromís social i la nostra forma diferent d'actuar en el mercat.

3 Mantenir el lideratge de la banca minorista a Espanya

A CaixaBank mantenim el nostre compromís de liderar el negoci minorista oferint el millor servei possible als nostres clients, buscant una relació de fidelització i augmentant l'equilibri del negoci a tots els territoris.
El nostre projecte Gestió d'Oficines reforça l'estratègia corporativa, amb l'impuls de l'excel·lència i la identificació de sinergies.

4 Diversificar el negoci donant suport a les empreses

Davant la nova dinàmica productiva i econòmica, a CaixaBank enfortim el nostre negoci i la vinculació amb les empreses. Es tracta d'una aposta per continuar diversificant els ingressos de l'entitat i reforçant el teixit productiu, tal com exigeix el nostre compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.
El nostre projecte Mesurament de la Rendibilitat contribueix a establir els criteris que permetin una interpretació correcta de la rendibilitat ajustada al risc.

5 Fer prevaler la fortalesa financera

Les nombroses pressions reguladores i la creixent morositat fan que la gestió de la liquiditat i la solvència siguin factors clau per al negoci. En aquest sentit, CaixaBank manté una gestió prudent i alhora exigent, la qual cosa la fa destacar com una de les entitats més sòlides del sistema financer espanyol.
El nostre projecte Gestió de la Morositat introdueix les millors pràctiques per millorar la productivitat.

6 Millorar la rendibilitat ajustada al risc

En els darrers anys, les entitats financeres han patit fortes tensions en els seus comptes de resultats. En aquest context, i per tal de fer front a les dificultats imposades pel mercat, a CaixaBank intentem optimitzar totes les línies de negoci per poder maximitzar-ne la rendibilitat, sense menyscabar, però, la qualitat de servei que ens caracteritza.
El nostre projecte Valora busca incrementar la productivitat a través de l'optimització dels processos que tenen oportunitats de millora.

7 Desenvolupament del lideratge directiu

La voluntat de millora i adaptació de CaixaBank es concreta en el foment d'una actitud activa en la comunicació, la cooperació i la col·laboració interna, com a vies per continuar creixent en un entorn financer canviant.
El nostre projecte Mapa de Riscos es basa en la col·laboració entre les diferents àrees de control per oferir una visió més precisa i sensible dels riscos del Grup.

8 Ser líders en innovació

A causa del canvi que s'ha produït en els últims anys en el sector financer, cal que a CaixaBank desenvolupem la nostra capacitat d'innovació per crear noves formes de negoci que s'adaptin a les necessitats canviants dels clients i al repte que plantegen els nous competidors. A CaixaBank som sensibles als canvis que es produeixen a la societat i, per aquest motiu, contínuament intentem plantejar la nostra activitat de manera diferent.
El nostre projecte Idees de Negoci desenvolupa nous models de negoci i noves fonts d'ingressos.

9 Avançar en la internacionalització

La globalització està redefinint els mercats, els negocis i les necessitats dels clients. Davant d'aquesta nova configuració de la realitat econòmica, a CaixaBank apostem per la internacionalització del negoci en economies amb un gran potencial de creixement, estrenyent la col·laboració amb els socis internacionals i facilitant l'expansió dels nostres clients.
El nostre projecte Expansió Internacional impulsa la col·laboració amb socis internacionals, per compartir les millors pràctiques i llançar projectes conjunts.